Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

31 616 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom 

Publicerad 2017-09-06

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken och står för 35 procent av alla dödsfall i Sverige enligt nya siffror för år 2016. Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS tillför ny kunskap som kan bidra till att minska dödligheten.

Datortomografi, en av de undersökningar som genomförs i SCAPIS.

– Fortfarande dör fler av hjärt-kärlsjukdom än av något annat i Sverige. Många av de drabbade är unga människor med långa liv kvar att leva. Därför fortsätter vi på Hjärt-Lungfonden vår envisa kamp för att ingen ska behöva dö i förtid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fler än var tredje

Hjärt-kärlsjukdom var underliggande orsak till 35 procent av alla dödsfall i Sverige under 2016, visar siffror från Socialstyrelsen som presenteras i dag. Den näst vanligaste dödsorsaken var tumörsjukdomar med 26 procent. Totalt dog 31 616 svenskar av hjärt-kärlsjukdom under förra året, framför allt av hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

Dödligheten minskar

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom sjunker i Sverige, vilket till stor del är resultatet av framgångsrik forskning. Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär till den världsunika studien SCAPIS, som bygger på omfattande undersökningar av 30 000 svenskar. En av flera målsättningar med SCAPIS är att man i framtiden, med hjälp av endast ett blodprov, ska kunna se vilka personer som riskerar hjärt-kärlsjukdom.
– Forskningen bidrar hela tiden till nya förbättringar av hjärtvården. Men både riskfaktorer och sjukdomar förändras vilket ställer nya krav. Därför är det viktigt att forskningsprojekt som SCAPIS får finansiering, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Fakta: 5 sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom
1. Sluta röka
2. Undvik stillasittande – rör på dig regelbundet
3. Kontrollera dina blodvärden och medicinera vid behov
4. Ät sunt
5. Undvik stress

Källa: Pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden
Bild: Hjärt-Lungfonden

Senast uppdaterad: 2017-09-08
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)