Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Är diabeteshunden att lita på

Publicerad 2016-12-02

Den första vetenskapliga utvärderingen av diabeteshundars förmåga att upptäcka och varna för låga eller för höga blodsocker hos husse eller matte visar att precisionen är så där. I vart gäller det i jämförelse med vad en mätare för kontinuerlig blodsockermätning presterar och i vart fall för diabeteshundar utbildade i i USA, där utvärderingen har utförts.

I Sverige finns några tiotal diabeteshunder, eller servicehundar, som den officiella benämningen heter. Hunden får en intensiv och långvarig träning för att med sitt luktsinne känna igen och larma om husses eller mattes blodsocker hamnar under eller över vissa gränser.

Dolda provsvar

I den systematiska utvärdering som forskare på den barnendokrinologiska kliniken, Oregon Health & Science University, genomfört deltog åtta patienter och deras hundar.
Resultaten av den kontinuerliga blodsockermätningen eller av de vanliga blodproven i fingertoppen var dolda för ägarna. Tidpunkten för när hunden larmade noterades i en loggbok. Sedan jämfördes resultaten.

Tidig reaktion viktig

En parameter var hur snabbt hunden agerade på för lågt blodsocker, i det här fallet 3,9 millimol/L eller lägre. Den godkända tidsramen var en reaktion inom tio minuter före till 30 minuter efter ett blodsockerfall. I genomsnitt reagerade hunden enbart i lite mer än en tredjedel av episoderna, 36 procent.
Den kontinuerliga glukosmätaren var i genomsnitt 22 minuter snabbare än hunden.

Många falsklarm

Hundarna larmade också ofta felaktig om för låga blodsockervärden. I genomsnitt rapporterade de falskt drygt två gånger om dagen, eller 14,5 gånger per vecka.
Snabbast att reagera var den kontinuerliga blodsockermätaren, därefter hunden och sist patienten själv som enbart i tolv procent var först att reagera.
- De rapporter som finns om diabeteshundar är begränsade till enskilda fall och intervjuer med hundägarna. Det här är den första undersökningen som speglar hur det egentligen är i vardagen, säger Evan Los, försteförfattare till artikeln som har publicerats i Journal of Diabetes Science and Technology.

Psykosociala fördelar

I de intervjuer forskarna gjorde med patienterna framgår det tydligt hur uppskattade hundarna är. I genomsnitt fick de 8,9 i betyg på en tio-gradig skala. Husse eller matte litade också på hundens förmåga att upptäcka blodsockerfall, 7,9 blev omdömet.
- Övertygande intervjusvar om tillit och tillfredsställelse tyder på de stora psykosociala fördelarna med att ha en diabeteshund, konstaterar forskarna.

Text: Tord Ajanki
Bild: FreeImages.com

Länk till undersökningen i tidskriften Journal of Diabetes Science and Technology

Senast uppdaterad: 2016-12-02
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)