Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Är du redo för ett hälsosammare liv? Anmäl dig till vår nya studie!

Publicerad 2017-10-27

Det nya Internetverktyget ska hjälpa deltagarna att åstadkomma en livsstilsföränding på lång sikt.

Att skapa nya vanor är svårt. Att ändra livsstil ännu svårare.
Nu finns det hjälp att få i form av ett internetverktyg.
Är du över 35 år och vill delta i ett forskningsprojekt som ska motivera till ett hälsosammare och mer balanserat liv, är du välkommen att anmäla ditt intresse.

Anders Rosengren leder studien.

Ibland leder vårt sätt att leva till folksjukdomar som typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes ökar lavinartat i hela världen och kan leda till njursvikt, amputationer, hjärt- kärlsjukdomar och för tidig död. Ordinationen är bättre kost och motion tillsammans med medicinering, men ofta är det inte tillräckligt.
-    För många är det svårt att ändra livsstil när de får sin diagnos, säger Anders Rosengren, läkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum och Göteborgs universitet.
Han har arbetat som diabetesläkare i mer än 10 år och kände stor frustration över att behandlingen han hade att erbjuda sina patienter var otillräcklig.
-    Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom och ska man bli bättre, eller helst inte bli sjuk från början, måste man titta på hur man lever.

Vetenskaplig grund
Verktyget han utvecklat i samarbete med psykologer och andra experter har en vetenskaplig grund men består inte av några färdiga protokoll. Det finns ingen läkare som säger att man ska göra ”si eller så”, inga recept och inga träningstips.
-    Det handlar om att man ska reflektera över hur vi hanterar exempelvis stress och hur vi ser på vår livskvalitet, saker som är centrala i livet men som tappats bort.

25 teman
Uppdelat på 25 teman, allt från kost och relationer till stress och tidshantering finns texter, fördjupningar och tester som ska stimulera till att man tvingas ifrågasätta sina val och prioriteringar. För att ta hjälp av ”litteraturens helande kraft” refereras även kända poeter och författare.
-    Vi har ett kulturellt anslag mot bakgrund av hypotesen att kultur gör att vi mår bättre.

Bättre värden
Pilotstudien som avslutades förra året visade att ju längre och oftare man använde sig av verktyget, desto bättre HbA1c fick man. HbA1C är ett medelvärde på blodsockervärdet de senaste två till tre månaderna. Höga värden är förenat med större risk för följdsjukdomar.
-    Flera deltagare minskade sitt HbA1C med 20 enheter, vilket är kliniskt mycket betydelsefullt, säger Anders Rosengren.

Över 35 år
Nu startar en ny och större studie som går ut på att man med hjälp av internetverktyget ska finna motivation att förändra sin livsstil till det bättre. Till studien som varar i ett år söks 3000 deltagare.
-    Det enda kravet är att man är över 35 år, säger han.
Deltagarna delas in i två grupper. Den ena gruppen kommer till mottagningen på sjukhusområdet i Malmö var tredje månad. Då tas blodtryck och blodprover för analys av blodsocker och blodfetter. Den andra gruppen kontaktas per telefon en gång i månaden.
Anders Rosengren betonar att det inte är någon bantnings- eller träningsstudie utan att det handlar om att på sikt skapa sig ett mer hälsosamt och balanserat liv.
-    Att byta livsstil är ingen ”quick fix”, det krävs långsiktighet.

Sara Liedholm

Senast uppdaterad: 2018-05-31
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)