Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Ätstörning och diabetes – en farlig kombination

Publicerad 2017-11-06

Stört ätbeteende är mer än dubbelt så vanligt bland ungdomar med typ 1 diabetes jämfört med tonåringar som inte har sjukdomen. En sammanställning av sex forskningsrapporter från olika länder visar att ungefär sju procent av barn i åldrarna 7 till 18 år med typ 1 diabetes har någon form av ätstörning. Motsvarande siffra för icke-diabetiker i de åldrarna är 2,8 procent.

En annan undersökning, där 23 yngre kvinnor med både anorexia nervosa och typ 1 diabetes följdes i tio år, visade att de båda sjukdomarna i kombinationen är mycket farlig. Under uppföljningsperioden hade fler än var tredje avlidit.
Bland de som enbart hade typ 1 diabetes var dödligheten avsevärt lägre, två procent, och bland de med enbart anorexia nervosa 6,5 procent. Dödligheten var fem gånger högre när diabetes typ 1 kombinerades med anorexia nervosa.

Tar avsiktligt för lite insulin

En amerikansk undersökning där 70 tonåriga flickor och 73 tonårspojkar deltog konstaterade att 37,9 procent av flickorna och 15,9 procent av pojkarna använde ohälsosamma metoder för att gå ned i vikt.
Till exempel rapporterade var tionde flicka att för att minska i vikt regelbundet struntade i att ta insulin och att 7,4 procent tog lägre insulindoser än vad som krävs för att hålla blodsockret i schack med samma motiv. Enbart en av de 73 pojkarna använde samma metod.
Att avsiktligt avstå insulininjektioner är farligt, till och med mycket farligt, blodsockerkontrollen fallerar och när blodsockerhalten blir mer eller mindre konstant för hög ökar risken för diabeteskomplikationer från hjärta- kärl, njurar, ögon och nerver. Vidare uppstår en syraförgiftning när insulinhalten i blodet är för låg. I värsta fall leder förgiftningen till döden.

Typ 2 diabetes och hetsätning

Diabetes kan vara en utlösande faktor för en ätstörning men ätstörningen kan också öka risken för diabetes.
Bulimi nervosa och hetsätande kan leda till typ 2 diabetes på grund av ökad kroppsvikt. En finsk studie med drygt tvåtusen deltagare under en 16-årsperiod visade att när undersökningen startade hade 1,5 procent typ 2 diabetes. efter i genomsnitt åtta år var siffran 4,4 procent.
Bland de tvåtusen som led av hetsätning hade 15,2 procent när behandlingen mot hetsätningen startade. Åtta år senare hade fler än var tredje insjuknat i typ 2 diabetes.
”Bulimi nervosa driver patienten in i ett kaotiskt ätande, där diabetesreglerna kollapsar när hetsätningsimpulserna tar över.” konstaterar ungdomspsykiatrikerna Ulf Wallin, Lunds universitet.

Bland ungdomar med typ 1 diabetes har flickor dubbelt så hög risk att drabbas av ätstörningar jämfört med pojkar. Den vanligaste utlösande faktorn för ätstörningar är ett missnöje med den egna kroppens utseende.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dreamstime

Senast uppdaterad: 2017-11-06
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)