Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Även fysiskt aktiva typ 1 diabetiker har muskelkomplikationer

Publicerad 2018-05-11

Redan i 20-årsåldern uppträder förändringar i muskelcellernas kraftverk som minskar kapaciteten att producera energi och utsöndrar höga halter skadliga fria syreradikaler.  Förändringarna kan innebära försämrade förmåga att kontrollorera blodsockret. Fynden har gjorts när forskarna jämförde unga typ 1 diabetiker med jämnåriga icke-diabetiker. Båda grupperna var lika aktiva med regelbunden fysisk träning.

Mitokondrierna i muskelcellerna brukar kallas för cellens kraftverk, det är de som alstrar den energi muskeln behöver för sitt arbete. De fria syreradikalerna misstänks ligga bakom skador på cellerna.
Forskargruppen från McMaster and York universiteten i Kanada har undersökt tolv unga typ 1 diabetiker med tolv matchande icke-diabetiker vad gäller ålder (medeltal 26 år), kön, kroppsvikt (normal) och grad av träning drygt 200 minuter i veckan. Ett av de prover som utfördes på deltagarna var biopsier från muskler.
- Nu kan vi konstatera att även aktiva och personer med diabetes har förändringar i musklerna som försvårar blodsockerkontrollen, säger Thomas Hawke, en av forskarna bakom studien till nättidningen Science Daily. Han tillägger.
- Även om fortsatta och större undersökningar måste genomföras tror jag att vi kan addera försämrad muskelhälsa till de sedan tidigare kända komplikationerna vid diabetes.

Ändrade riktlinjer för typ 1:or

Vid aerobic träning, till exempel styrketräning, ökar mängden mitokondrier i musklerna vilket ökar muskelcellerna förmåga att använda mer glukos och på så sätt bli mer effektiva. Forskarna bakom den nu publicerade studien menar att de nuvarande riktlinjerna för typ 1 diabetiker och fysisk aktivitet kanske måste revideras, det vill säga att mängden träning måste öka för att justera de störningar i ämnesomsättningen som finns hos unga typ 1 diabetiker.
- Vi tror att det är mitokondriernas försämrade funktion i mitokondrierna som gör att musklerna inte kan utnyttja sockret i blodet, det stannar kvar i blodbanan och att det ockås är det som också skadar muskelcellerna. Vi är överraskade över att musklerna var så påverkade hos unga typ 1 diabetiker som är regelbundet fysiskt aktiva, säger Christopher Perry, en av de andra i forskargruppen.

Bild: ImageState

Fotnot: De kanadensiska riktlinjerna för fysisk aktivitet säger mer än 150 minuter från måttlig till hård träning.

Länk till undersökningen i tidskriften Diabetologia

Senast uppdaterad: 2018-05-11
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)