Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Allt fetare diabetiker i USA – i Sverige har fetmaepidemin hejdats

Publicerad 2009-11-25

Den sjukliga fetman bland typ 2 diabetiker i USA blir allt vanligare. Fler än var femte har ett BMI över 40 vilket motsvarar en övervikt på ungefär 50 kilo.
I Sverige har kurvorna på övervikten för första gången på länge planat ut.

- Ökningen av sjuklig fetma bland diabetiker går alarmerande snabbt och får mycket stora negativa hälsokonsekvenser, kommenterar Holly Kramer till Science Daily.
Hon är läkare vid Loyola universitetet i Chicago, där undersökningen är utförd på ett representativt urval av den amerikanska befolkningen.

Snabb och kraftig ökning
Forskargruppen vid universitetet har jämfört uppgifter om kroppsvikten hos 4 162 typ 2 diabetiker och drygt 40 000 icke-diabetiker från två olika perioder, 1976 till 1980 med situationen 2005-2006.
Under 20-årsperioden har den sjukliga fetman bland diabetikerna ökat med 141 procent.
Övervikt i USA blir allt vanligare i alla ålders- och befolkningsgrupper men den största och snabbaste ökningen finns bland de diabetiker som redan är sjukligt feta. Bland afroamerikaner med typ 2 diabetes är en av tre sjukligt fet.

Var tionde har diabetes
BMI (Body Mass Index) som används som ett mått på kroppsvikten tar hänsyn till både kroppslängd och vikt (se tabell nedan och räkna ut ditt eget BMI).
Sjuklig fetma räknas som ett BMI över 40.
En person som är 165 centimeter lång och väger 110 kilo är sjukligt fet. Däremot ska en person som är 185 centimeter lång väga nästan 140 kilo för att uppnå samma BMI och bedömas som sjukligt fet.
Bland USA:s drygt 26 miljoner diabetiker, drygt tio procent av den vuxna befolkningen, är omkring två tredjedelar feta, det vill säga har ett BMI över 30.
BMI bland icke diabetiker ökade också under perioden och ligger idag i genomsnitt på 28,1, vilket klassas som måttlig övervikt.

Svenska överviktiga inte fler
På den pågående läkarstämman i Stockholm presenteras siffror om svenskarnas kroppsvikt som visar att överviktiga och feta för första gången på många decennier inte blir fler.
– Vi har fått stopp på fetmaepidemin. Att man kan bli sjuk och dö i förtid på grund av övervikt har blivit en del av det allmänna medvetandet, kommenterar Gunnar Johansson, professor vid Folkhälsoinstitutet, till Dagens Nyheter.

Nästan varannan väger för mycket
Den snabbaste viktökningen bland svenskar skedde under 1990-talet och fortsatte en bit in på 2000-talet när kurvorna började plana ut.
– Vi ser ingen nedgång i vikt, men heller ingen ökning och det är första gången, säger Gunnar Johansson till Dagens Nyheter.
I dag är drygt hälften av de svenska männen, 54 procent, överviktiga eller feta. Motsvarande siffra för kvinnorna är 39 procent.
Viktökningen fortsatte ända till 2004, då viktkurvorna började plana ut. Sedan dess är 54 procent av männen och 39 procent av kvinnorna överviktiga eller feta.

Text: Tord Ajanki
Bild: Corbis och Polka Dot Images

  • BMI - gränsvärden
  • 20 - 24 = normalvikt
  • 25-29 = måttlig övervikt
  • 30-34 = kraftig fetma
  • 35-39 = svår fetma
  • över 40 = sjuklig fetma

Den amerikanska undersökningen är publicerad i tidskriften Journal of Diabetes and its Complications

Senast uppdaterad: 2009-11-25
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)