Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Andningsuppehåll i sömnen är vanligt och livsfarligt

Publicerad 2009-08-21

Nästan hälften av alla typ 2 diabetiker har andningsuppehåll i sömnen. De båda sjukdomarna ökar var för sig risken för hjärt- kärlsjukdom och död. Tillsammans är de båda sjukdomarna en mycket farlig kombination.

Andningsuppehåll i sömnen är ett vanligt och farligt tillstånd.

Kopplingen andningsuppehåll i sömnen (sömnapné) och typ 2 diabetes är så vanlig att den Internationella Diabetesfederationen uppmanar sjukvården att rutinmässigt undersöka för den ena sjukdomen om den andra finns.

Sömnapné är vanligt
Kartläggningar visar att ungefär fem procent av alla kvinnor och tio procent av alla män i åldrarna 30 till 79 år lider av sömnapné.
Förutom diabetes har tillståndet starkt samband med övervikt och med kraftig snarkning.
Många är inte medvetna om sina nattliga andningsuppehåll.

Flera hundra varje natt
När vi sover slappnar musklerna av. Blir avslappningen för uttalad i ett redan trångt svalg uppstår snarkning och svårigheter att andas och om luftvägarna helt blockeras uppstår en apné. Andningsuppehållet kan vara från några sekunder ända upp till en minut.
Vid svår sömnapné kan det antalet andningsuppehåll under en natt vara flera hundra.

Kraftigt stresspåslag
Sömnapné ger självklart en mycket dålig sömnkvalitet men andningsuppehållen orsakar också ett kraftigt stresspåslag därför att kroppen inte får luft. Konsekvenserna är, förutom de höga halterna av stresshormoner, bland andra att blodtrycket stiger och att sockeromsättningen försämras.

Sömnapné och diabetes
Flera tidigare undersökningar har visat ett starkt samband mellan sömnapné och typ 2 diabetes där de båda sjukdomarna samverkar så att sömnapné ökar risken för diabetes och diabetes ökar risken för sömnapné (se länk nedan).

Hittills största undersökningen
Den nu publicerade amerikanska undersökningen är den hittills största. Fler än 6 000 kvinnor och män över 40 år deltog och i genomsnitt följdes deltagarna i åtta år och dödligheten, oavsett orsak, registrerades.

Hög dödlighet
När forskarna sedan jämförde dödlighet och om deltagarna inte hade haft andningsbesvär under natten, hade haft lindrig eller svår sömnapné visade det sig att dödligheten var mycket högre i apnégrupperna.
Sambandet var mycket starkt och detta oavsett deltagarnas ålder och kroppsvikt eller om de hade haft för högt blodtryck, diabetes, hjärt- kärlsjukdom eller andra sjukdomar.

Män hårdast drabbade
Jämfört med dem som inte hade andningsuppehåll hade de med svår sömnapné 40 procents ökad risk att dö under den åttaåriga uppföljningsperioden.
Risken var särskilt uttalad bland män i åldrarna 40 till 70 år. Bland dem var risken för död dubbelt så hög jämfört med de utan andingsbesvär.

Effektiva behandlingar
Det finns olika metoder att behandla sömnapné. Den främsta för överviktiga är att gå ned i vikt.
Olika tekniska lösningar finns också tillgängliga, bland anndra en plastskena som öppnar upp näsborrarna för ett bättre luftflöde. Även olika typer av bettskenor kan underlätta andningen.
Den mest effektiva behandlingen är en andningsmask, över näsan eller över näsan och munnen, vilken är kopplad till en pump som kontinuerligt blåser in luft som håller andningsvägarna öppna. Behandlingen kallas för CPAP (continuous positive airway pressure).

Text: Tord Ajanki
Bild: DigitalVision

Undersökningen är publicerad i tidskriften PLoS Medicine

Läs mer på diabetesportalen.seSenast uppdaterad: 2009-09-01
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)