Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Antibiotika frias från ökad risk för typ 1 diabetes

Publicerad 2017-10-25

diabetesportalen.se har tidigare skrivit att djurförsök antyder att antibiotikabehandlingar kan ligga bakom en del av ökningen av typ 1 diabetes. Nu motsäger en internationell undersökning på 15 000 barn det sambandet.

Under de senaste 30 åren har det skett en fördubbling av antalet barn som insjuknar i typ 1 diabetes och en omfattande forskningsverksamhet försöker ta reda på varför. Hittills står dock frågan obesvarad.

En vanlig teori som prövats på många håll är den så kallade hygienhypotesen. Den säger att det moderna levnadssättet med god hygien, antibiotikabehandlingar och vaccinationer gör att vårt immunförsvar inte mognar på ett korrekt sätt under uppväxten. Att immunsystemet hos de barn som drabbas av typ 1 diabetes har angripit och dödat de insulinbildande cellerna i ett missriktad angrepp mot kroppens egna celler. En av de misstänkta anledningarna är antibiotikabehandlingar.

I den nu aktuella undersökningen deltog 8498 barn från Finland, Tyskland, Sverige och USA (barn som deltar i TEDDY-studien). Gemensamt för alla är att de har en förhöjd genetisk risk för typ 1 diabetes.

Föräldrarna rapporterade om barnet fått antibiotika och forskarna jämförde de som under de första fyra levnadsåren hade behandlats med de vanligaste antibiotikapreparaten en eller flera gånger med barn som inte hade fått antibiotika. Sedan testades barnen om de hade autoanitkroppar mot de insulinbildande cellerna i blodet vilket innebär en kraftigt ökad risk för ett senare insjuknande i typ 1 diabetes.

Resultatet visar att det inte finns något sådant samband, risken att utveckla antikroppar var lika stor oavsett om barnen hade behandlats med antibiotika eller inte. Forskarna kunde inte heller se några skillnader mellan de olika länderna.
Deras slutsats är att det i det här avseendet inte finns någon anledning att ändra de rekommendationer som finns när det gäller antibiotikabehandling hos små barn.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dreamstime

Läs mer på daibetessportalen.se

Senast uppdaterad: 2017-10-26
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)