Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Att andas in insulinet istället för att spruta

Publicerad 2017-12-12

Tänk att slippa sticka sig flera gånger om dagen med insulininjektioner. Tänk att istället andas in insulinet. För tio år sedan verkade det som en sanning. Då lanserade läkemedelsbolaget Pfizer "Exubera", ett insulin som skulle inhaleras. Men sagan blev kort, bara ett år efter lanseringen 2006 drog Pfizer till mångas förvåning tillbaka insulinet från marknaden.
I en ny studie har företaget MannKind testat ett liknande preparat på personer med typ 1-diabetes.

Intresset var inte tillräckligt stort och andra gjorde som Pfizer, avslutade utvecklingsarbetet med inhalerbart insulin. Men inte allla företag. Amerikanska MannKind's fortsatte.
Tidigare i år publicerade företaget en vetenskaplig artikel i tidskriften Diabetes Technology & Therapeutics (se länk nedan).

I den deltog 60 patienter i åldrarna 18 till 70 år, alla hade diagnosen typ 1 diabetes. Diabetesbehandlingen innan studien var ett basinsulin och injektioner med måltidsinsulin.

Deltagarna delades sedan slumpmässigt in i två grupper, den ena fortsatte med den vanliga behandlingen med insulininjektioner, den andra med den inhalerbara insullinet Technosphere (TI) istället för måltidsinjektioner. Samtliga hade utrustning för kontinuerlig glukosmätning under studietiden.

Höll för en jämförelse

I sin vetenskapliga artikel beskriver forskarna, från USA och Brasilien, bakgrunden till studien.

Det främsta syftet med studien är att registrera hur lång tid deltagarna låg inom de riktvärden för glukosnivåer de hade före studien och att registrera sockernivåer en till fyra timmar efter en måltid. Vid behov skulle gruppen med TI-behandling ta extra insulin. Studien pågick i 24 veckor.

Vid utvärderingen av resultaten visade sig Technosphere, enligt forskargruppen, hålla för en jämförelse med måltidsinsulinet.

”Sammantaget uppnådde de som hade behandlats med TI samma kontroll av blodsockersockret och de hade dessutom kortare tid med för låga blodsockervärden.” skriver de.
TI-gruppen hade blodsockervärden inom målvärdena i 62 procent av tiden, de som hade behandlats med måltidsinsulin 53 procent.

Forskargruppens slutsatser är att Technosphere är lämpligt som ett måltidsinsulin och att det med extra doseringar förbättrar blodsockret efter en måltid. Detta utan att insulinkänningarna blir fler eller att patienten går upp i vikt.


Snabbare anslag

Författarna konstaterar att dagens injicerade måltidsinsuliner ofta är för långsamma innan den blodsockersänkande effekten sätter in vilket ger en oönskad stegring av sockerhalten efter en måltid. Samtidigt sitter effekten i för länge vilket ökar risken för blodsockerfall några timmar efter en måltid. Det idealiska vore ett ultrasnabbt insulin till måltiderna som härmar det insulin kroppen utsöndrar efter en måltid hos en icke-diabetiker.

TI är har ett snabbare tillslag än dagens injicerbara måltidsinsuliner, cirka 12 minuter jämfört med 35 till 45 minuter. TI har också en kortare verkanstid, cirka två timmar.

En betydande del av detta beror på att upptaget i lungorna är snabbare än vid subkutana injektioner.En gammal idé


Redan 1924, enbart ett par år efter upptäckten av insulinet, lanserade tyska forskare idéen om ett inhalerbart insulin. Då stannade det med en idé på grund av bristande tekniska hjälpmedel för inhalationer. 
Så småningom insåg forskare att man var tvungen framställa insulinet i koncentrerad pulverform där partiklarna var anpassade för inhalation genom lungvävnaden.

Det dröjade till slutet av 1990-talet innan läkemedelsföretaget Pfizers inhalerbara insulin Exubera fick godkännande för behandling vid typ 1 diabetes.

I en utvärdering från Department of Public Health, University of Aberdeen, Storbritannien, bedömdes Exubera som lika effektivt, men inte bättre, jämfört med injicerat insulin och att den avsevärt högre kostnaden för behandling med Exubera inte var kostnadseffektivt.

Pfizers drog in Exubera från marknaden.

Leif Groop, professor i diabetes och endokrionologi vid Lunds universitet kommenterade avregistreringen i Dagens Medicin och var inte överraskad men att han trodde att företaget skulle ha haft större tålamod med Exubera.

- Många experter har varit skeptiska mot att introducera ett ämne som stiumulerar celltillväxten i lungorna. Det var inte tänkt att insulin skulle ges på detta sätt när människan skapades.

Enbart vidare forskning och utvecklingsarbete kan visa om Technosphere klarar sig bättre än Exubera.

Av: Tord Ajanki 


Senast uppdaterad: 2018-11-30
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)