Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

"Att förstå hur kroppen fungerar är oerhört spännande"

Publicerad 2018-02-07

Anslaget A(u)ktion- konst i kampen mot diabetes tilldelas i år Dr Evelina Vågesjö.

Evelina Vågesjö, Uppsala universitet, har tilldelats ett forskningsanslag på 200 000 kronor från stiftelsen Diabetes Wellness Sverige för projektet "Mechanisms in skin wound healing in non-diabetic and diabetic conditions and the effect of wound treatment with chemokines".

Varför började du att forska?

- Att förstå hur kroppen fungerar är oerhört spännande. Jag flyttade till Uppsala för att läsa biomedicin och visste redan innan starten att jag ville göra det avslutande forskningsprojektet inom dermatologi. Under en sommarforskarskola träffade jag en väldigt inspirerande professor (Mia Phillipson) som har en fantastisk inställning till vetenskapligt arbete och doktorerade i fem år i hennes labb. Under doktorandtiden märkte jag att de flesta av mina projekt blev inriktade mot ett specifikt medicinskt behov och det känns fantastiskt att få arbeta på det viset!Du har fått Junior Diabetes Wellness Grant anslaget A(u)ktion-konst i kampen mot diabetes, vad betyder det för dig?


- Oj vad roligt, verkligen tack!
 Just hudens biologi och mekanismer vid sår och inflammation är det jag brinner för och att beviljas forskningsmedel för detta projekt efter granskning av en kommitté med hög vetenskaplig kompetens mot de patientnära mål Diabetes Wellness Sverige har betyder oerhört mycket. För mig är det ett kvitto på vetenskaplig kvalitet och att resultaten av projektet bedöms kunna göra nytta framåt. Både grundforskning av cellulära mekanismer i huden vid diabetes och komplikationer som kroniska sår hos diabetiker är forskningsfält som det kommit ny energi inom som ett resultat av flera år av ansträngningar för att belysa det medicinska behovet och kostnader associerat med detta. Det känns väldigt inspirerande att få arbeta mot ett specifikt medicinskt behov.

Vad är målet med projektet?

- Projektet handlar om att undersöka mekanismer för sårläkning i huden och hur läkningsprocessen kan påskyndas med behandling av substanser som påverkar immuncellers beteende. Cellulära signalvägar i huden och immuncellers funktion är annorlunda vid diabetes, i projektet ska vi undersöka detta vidare.

Berätta mer utförligt om ditt forskningsprojekt som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige

- Min vetenskapliga bakgrund är inom fysiologi med studier av nya funktioner av immunceller i olika sjukdomsmodeller. Under doktorandperioden utvecklade jag flera metoder att styra immuncellers beteende lokalt med målet att dra nytta av deras specifika funktioner terapeutiskt. I ett projekt hittade vi att en viss typ av immuncell lägger sig kring arterioler i vävnad med syrebrist och direkt hjälper till att reglera blodflödet i den skadade vävnaden samt utvecklade en metod för att amplifiera den effekten hos immuncellerna med resultat att den skadade vävnaden fick tillbaka funktionaliteten snabbare. Resultaten ledde till att vi fick upp ögonen för det olösta medicinska behovet vid kroniska sår hos diabetespatienter. Genom att ändra mikromiljön i sår med hjälp av chemokiner kan vi styra beteendet av vissa typer av immunceller som är involverade i läkningsprocessen. Projektet som Diabetes Wellness Sverige valt ut handlar om att bättre förstå de cellulär mekanismerna för sårläkning i huden och hur läkningsprocessen kan förbättras med behandling av olika typer av chemokiner som specifikt påverkar signalering och beteende av de immunceller som finns i såret.  Även att titta på skillnader i hudens och immuncellernas funktion vid diabetes samt påverkan av olika chemokiner för att påskynda sårläkningen. 


Fakta/Om anslaget
Junior Diabetes Wellness Grant är utformat för att finansiera mindre projekt från unga lovande forskare i Sverige som är i början av sin karriär och som strävar efter att göra den typ av livsförändrande genombrott som givarna hoppas att finansiera genom sina donationer till Diabetes Wellness Sverige.
Anslaget är ett ettårigt anslag på 200 000 kronor för forskare som önskar starta upp mindre forskningsprojekt i början av sin forskningskarriär.

Text: Ann Fogelberg


Fotnot: Texten har tidigare publicerats på www.diabeteswellness.se

Senast uppdaterad: 2018-02-07
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)