Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Avspark för storsatsning på diabetesforskning

Publicerad 2010-09-06

Målet är satt högt, att under den kommande tioårsperioden utveckla nya metoder för att förebygga, bota och behandla diabetes.
- Ambitiöst men inte orealistiskt, menar Leif Groop.

Han är koordinator för EXODIAB, det gemensamma forskningsprojekt Lund och Uppsala nu sjösätter med en konferens i Malmö 9–10 september.

Bredd och spets

EXODIAB (Excellence Of Diabetes Research in Sweden) är en av statens så kallade strategiska forskningssatsningar, de största utlysningarna för medicinsk forskning någonsin i Sverige.
EXODIAB tilldelas 28 miljoner kronor per år från och med 2012. Pengarna delas mellan Lunds Universitets Diabetescenter, 70 procent, och Uppsala universitet, 30 procent.
- Vi står på en stabil och långsiktig ekonomisk grund vilket är en viktig förutsättning för god forskning. Den andra är de forskare vi lyckats samla i EXODIAB, konstaterar Leif Groop och tillägger.
- Få forskningsprogram i världen har den breda kompetens EXODIAB har inom de avgörande forskningsfälten.

Omfattande program

Diabetessjukdomarna har både gemensamma och särskiljande drag. Genetik, miljöfaktorer och livsstil verkar i ett komplext samspel bakom såväl typ 1 diabetes som typ 2 diabetes och blandformer av sjukdomarna.
På EXODIAB:s program står bland annat att identifiera molekylära mekanismer bakom typ 1- och typ 2-diabetes och att utvärdera dem som måltavlor för behandling.
Att designa biologiska markörer som förutsäger diabetes och diabeteskomplikationer samt att ta fram behandlingar och vacciner som skyddar mot komplikationerna.
Att fortsätta arbetet med diabetesvaccinet GAD för att förebygga typ 1 diabetes.
Att utveckla anti-diabetisk mat som förebygger och behandlar övervikt och diabetes.
Att förbättra det långsiktiga resultatet av transplantation av insulinproducerande celler.

Flytta fram positionerna

Under konferensen i Malmö kommer hundratalet forskare från Lund och Uppsala att presentera sina forskningsprogram, redogöra för dagsläget och vart man siktar (se länk till konferensprogrammet).
- Jag är säker på att vårt samarbete och detta stora forskningsanslag kommer att flytta fram positionerna i kampen mot diabetessjukdomarna, säger Leif Groop.

Text: Tord Ajanki
Bild: Erin Derby, DreamstimeSenast uppdaterad: 2011-01-26
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)