Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Diabetes och risken för allvarliga infektioner

Publicerad 2018-11-19

Att diabetiker jämfört med icke-diabetiker löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner är känt sedan tidigare. Mindre känt är vilken roll blodsockernivåerna spelar. Nu visar en stor brittisk studie att infektionsrisken är större ju högre långtidsvärdet (HbA1c) för blodsockret är. Detta gäller i synnerhet vid typ 1 diabetes.

Forskarna registrerade alla infektioner som krävde antingen läkemedelsbehandling eller sjukhusvård. Också dödsfall på grund av infektion ingick i statistiken. Därefter jämfördes diabetespatienter med de som inte hade diabetes. Uppgifterna om förekomst av infektioner hämtades ur stora register och databanker. 

Inte mindre än drygt 85 000 diabetespatienter (både typ 1 och typ 2) jämfördes med drygt 150 000 individer som inte hade diabetes. I de båda grupperna behandlades patienterna på olika sätt för en infketion. De båda grupperna var vad gäller ålder likvärdiga, liksom om de var rökare och vilket BMI de hade. 

Vidare hade forskarna tillgång till diabeternas registrerade HbA1c-värden, inte bara hur värdet var när de behandlades för sin infektion, utan också tidigare nivåer.Infekterade ben och leder

Deltagarna var i åldrarna 40 till 89 år och förekomsterna av 18 olika vårdberoende infektioner registrerades i tre olika grupper – icke-diabetiker, typ 1 diabetiker och typ 2 diabetiker.

Exempel på infektioner; den vanligaste med 46 procent av alla registreringar var i ben och leder. På andra plats kom infektion i hjärtats klaffar (26 procent), blodförgiftning (21 procent), sjukhusinfektion (17 procent). 16 procent av patienterna avled på grund av en infektion under den tid registreringen pågick, mellan åren 2008 och 2015.Kraftigt förhöjd risk

Resultaten visar att risken ökade alltmer ju högre HbA1c-värde patienten hade haft. Detta gällde för de flesta infektioner. När diabetespatienterna och deras blodsockerkontroll jämfördes med icke-diabetiker framstod ett tydligt mönster. 

Diabetespatienterna i gruppen med de lägsta HbA1c-värdet (42 till 53 mmol/mol) hade 41 procent högre risk att drabbas av en svårbehandlad och långvarig infektion. De i gruppen med det högsta HbA1c-värdet (97 mmol/mol eller högre) hade en 70-procentigt ökad risk.

Nästan hälften av alla ben- och ledinfektioner, inklusive infekterade fotsår, bland diabetespatienterna berodde till stor del på dålig blodsockerkontroll. Andra allvarliga infektioner
”Ett nytt och bekymmersamt fynd är den stora andelen andra allvarliga infektioner.” skriver forskarna och exemplifierar med infekterade hjärtklaffar och blodförgiftning. När diabetesgruppen delades upp i typ 1 och typ 2 visade resultatet att typ 1 diabetiker löpte ännu mycket högre risk, särskilt bland de äldre deltagarna. Dettta gällde även när forskarna justerade för hur länge individen hade haft sjukdomen.

De brittiska forskarna påpekar att till skillnad från många andra studier på området är att de har haft tillgång till information om sockerläget på längre sikt.
”En infektion i sig kan ha en försvårande effekt på blodsockerkontrollen. Därför är inte HbA1c i anslutning till infektionen ett rättvist värde.” skriver de.
Forskningen har utförts på institutet Population Health Research Institute, St George’s, University, LondonLänk till studien i tidskriften Diabetes Care:

Text: Tord Ajanki

Senast uppdaterad: 2018-11-19
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)