Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Diabeteskväll i Malmö, 9 april

Publicerad 2003-12-07

Föredrag om diabetesforskning
Måndagen 9 april 2018, kl 17.30-20.20, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Välkomnen!

Program


17.30–17.40 Introduktion, moderator till kvällens föreläsningar
Malin Fex, forskare, Molekylär metabolism, Lunds universitet.

17.40–18.00. Ny klassificering av diabetes i fem undergrupper
Emma Ahlqvist, forskare Diabetes och Endokrinologi, Lunds universitet

18.00–18.30 Hemligheten bakom ett långt friskt liv i italienska Cilento
Celine Fernandez, forskare, Hypertoni och hjärt-kärlsjukdom, Lunds universitet.

18.30–19.00 Hur stoppa attacken mot insulincellerna vid typ 1-diabetes?
Gustaf Christoffersson, forskare, Institutionen för medicinsk cellbiologi,
Uppsala universitet.

19.00–19.20 Paus med frukt och vatten.

19.20–19.50 Diabetes och demens – finns det ett samband?
Malin Wennström, forskare, Klinisk minnesforskning, Lunds universitet.

19.50–20.20 Mammans livsstil och fostrets framtida hälsa
Helena Strevens, forskare och överläkare, Obstetrik och gynekologi, Lunds universitet.

Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna.

Arrangeras av Lunds universitets Diabetescentrum, Sjukhusbiblioteket Patientforum
Skånes universitetssjukhus samt Sydvästra Skånes Diabetesförening

Ingen förhandsanmälan. Fri entré (300 platser).

Välkommen!

Telefon: 040-33 80 30
E-post: patientforum.sus@skane.se

Senast uppdaterad: 2018-04-16
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)