Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Diabetesmedlet metformin påverkar inte kognitiv förmåga

Publicerad 2017-06-05

Tidigare studier har väckt frågan om att metformin på längre sikt påverkar kognitiva förmågor negativt, kanske även utvecklandet av demens. Nu kan en stor undersökning skriva av farhågorna – metformin har inga negativa bieffekter på intellektet.

Olika studier har testat om diabetesmedelet medlet minskar risken för att insjukna i typ 2 diabetes för personer i riskzonen. Livsstilsförändringar var effektivare men även metformin ensamt minskade risken med drygt 30 procent.
Än så länge används inte metformin för att förhindra diabetes hos patienter med ett förstadium till sjukdomen, så kallad prediabetes, medlet prövas enbart i forskningsstudier. I en stor amerikansk undersökning, Diabetes Prevention Program (DPP), deltog tre grupper med prediabetes. I en fick deltagarna genomgå ett intensivt program för livsstilsförändring, kostvanor och fysisk aktivitet, i en annan enbart metformin och i en tredje placebo, verkningslösa piller.
Jämfört med placebo minskade livsstilsförändringarna risken att insjukna i typ 2 diabetes med 58 procent och för metformin med 31 procent under de tre år deltagarna följdes.

Världens mest använda medel

För att undersöka om behandlingen med metformin sker till priset av kognitiv försämring följde forskarna i fortsättningsstudien, Diabetes Prevention Program Outcomes Study, fler än 2 000 personer med prediabetes som hade använt metformin i mer än åtta år. Forskarna kunde inte upptäcka något sådant samband.
- Detta är mycket viktiga resultat då metformin är det mest använda diabetesmedlet i världen sedan flera decennier tillbaka och det medel de flesta som får diagnosen typ 2 diabetes startar läkemedelsbehandlingen med, säger José A Luchsinger, som har lett den aktuella studien till Medical News Today.
Fotnot: Metformin säljs i Sverige under preparatnamnet Glucophage.

Bild: Dreamstime

Länk till sammanfattning av undersökningen i tidskriften Diabetes Care

Senast uppdaterad: 2017-06-05
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)