Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

EASD: Hög dödsrisk inom 15 år efter diagnos

Publicerad 2016-09-20

I en ny undersökning från Kronobergs län har forskarna jämfört risken för för tidig död de första 15 åren efter insjuknandet mellan diabetiker och friska kontrollpersoner. Resultatet visar att fler än hälften av typ 2 diabetikerna hade dött inom perioden. Motsvarande siffra för typ 1 diabetiker var avsevärt lägre, 26 procent.

European Association for the study of diabetes.

- Patienter med typ 2 diabetes verkar ha en två till fyra gånger högre risk att dö inom 15 år med sjukdomen jämfört med den övriga befolkningen. Det gäller framför allt för patienter yngre än 60 år, säger Maria Thunander, till Dagens Medicin.
Maria Thunander som är överläkare i Kronoberg och forskare vid Lunds universitet, tillägger.
- Detta är allvarligt eftersom vi inte ser några tecken på att insjuknandet i diabetes kommer att minska framöver.

Inga könsskillnader

I undersökningen har alla nyinsjuknade, i diabetes i Kronobergs län äldre än 18 år, drygt 1 600  patienter, mellan 1998 och 2001 följts i 15 år.
Majoriteten av deltagarna hade typ 2 diabetes, enbart 112 hade typ 1 diabetes och det låga antalet gör att siffrorna om risken för för tidig död vid typ 1 ska tolkas med försiktighet. För typ 1 diabetikerna sågs ingen skillnad i dödlighet när de jämfördes med matchade kontrollpersoner med samma kön, ålder och boende i samma kommun.
Det fanns inga skillnader i dödsrisk mellan kvinnor och män.

Undersökningen presenterades på den pågående internationella diabeteskongressen European Association for the study of diabetes (EASD) i München, Tyskland.

Länk till en sammanfattning av undersökningen

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)