Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

EASD: Insulinet som vill härma kroppens snabba tillslag

Publicerad 2017-09-20

Syftet med det nya måltidsinsulinet, Fiasp, är att upptaget till blodet ska gå snabbare för att dämpa den ofta svårbemästrade blodsockertopp som följer på en måltid.  Och enligt rapporter från den nyligen avslutade diabeteskongressen EASD verkar det som om Fiasp lever upp till förväntningarna.

Det är läkemedelsföretaget Novo Nordisk som i en studie jämfört det nya Fiasp med deras eget tidigare snabbaste måltidsinsulinet, Novorapid.
Resultaten av den ett år långa studien visar att blodsockerhöjningen efter en måltid var lägre och att långtidsvärdet för blodsockernivån (hbA1c) förbättrades.
- Vår mål när vi utvecklade Fiasp var att närma oss den snabba utsöndring av insulin efter en måltid som sker hos icke-diabetiker, berättade Michael Bachner från Novo Nordisk under en presskonferens på EASD.

Noll till två minuter innan

Hos personer som inte har diabetes läser de insulinutsöndrande betacellerna kontinuerligt blodsockerhalten och reagerar snabbt på en höjning med att utsöndra insulin i blodbanan. Hos typ 1 diabetiker har insulinutsöndringen helt eller nästan helt slagits ut. Därför måste patienterna injicera insulin och hittills har det inte funnits något preparat som lika snabbt kan efterlikna kroppens naturliga insulinsvar på blodsockerstegringar.
I bipackssedeln för Fiasp står det att  insulinet ska injiceras noll till två minuter innan en måltid men också att man kan injicera upp till 20 minuter efter att måltiden har börjat.

Se maten innan injektionen

Detta har fördelar. Många insulinbehandlade diabetiker vill se maten innan de avgör hur stor insulindosen ska vara.
När man till exempel äter på restaurang kan det vara svårt att beräkna insulindos innan maten står på bordet. Om det inte alls är så många kolhydrater som antog att det skulle vara resulterar det i att dosen blir för hög och risken för blodsockerfall ökar.
En annan fördel är när små insulinbehandlade barn ska äta. Ibland äter inte barnet alls som de vuxna hade förväntat. Därför har många väntat med injektionen till efter maten vilket ökar risken för oönskade blodsockerhöjningar då insulinet inte hinner med.
Enligt den studie som presenterades på EASD verkar Fiasp så gott som omedelbart. Insulinet har sin maximala effekt två till tre timmar efter injektionen och varar i tre till fem timmar.

Fiasp är godkänt för användning av vuxna typ 1 diabetiker. Studier på barn pågår men är ännu inte avslutade.

EASD (European Association for the Study of Diabetes) är en årlig internationell vetenskaplig konferens om diabetesforskning.


Senast uppdaterad: 2017-09-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)