Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

EASD: Störd glukagonreglering gör högt blodsocker ännu högre

Publicerad 2017-09-14

Medan insulinet och de insulinproducerande betacellerna alltid haft en självklar plats i diabetesforskningen, har ”systerhormonet” glukagon som tillverkas av alfaceller stått i skymundan. Men sedan ny forskning visat på möjligheterna att göra om alfaceller till betaceller har intresset tagit fart.

Lena Eliasson.

Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom och insjuknandet beror på nedsatt känslighet för insulin eller försämrad insulinfrisättning. Vad som ofta glöms bort är att även utsöndringen av glukagon är störd hos personer med typ 2-diabetes.
-    I dag tror man att en störd glukagonproduktion också kan vara en orsak till diabetes, säger professor Lena Eliasson, Lunds universitets Diabetescentrum.

Förvärrar tillståndet
Både alfaceller, som tillverkar glukagon, och betaceller som tillverkar insulin, återfinns i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Båda celltyperna spelar en viktig roll för kroppens reglering av blodsockernivån. Glukagon höjer blodsockret och insulin sänker det. Frisättningen av glukagon stimuleras av låga blodsockernivåer vid till exempel fasta och träning.
-    Det som går fel vid diabetes är att glukagoncellerna fortsätter producera glukagon även vid höga blodsockernivåer (hyperglykemi), vilket förvärrar tillståndet. Dessutom slutar cellerna att svara på låga blodsockernivåer, säger Lena Eliasson.

Skapar cellens identitet
På diabeteskonferensen EASD i Lissabon presenterar Lena Eliasson på fredagen en sammanfattning av vad forskarna i dag vet om sk mikro-RNA i alfacellerna. MikroRNA har visat sig spela en stor roll vid formandet av den insulinproducerande cellens identitet och i regleringen av cellens funktion. Forskning på området har visat att vissa mikroRNA (miRNA) bara finns i glukagonceller och att de bidrar till att finjustera de cellulära processerna.
-    I framtiden hoppas vi kunna utveckla nya läkemedel som förbättrar regleringen av glukagon, men för det krävs större kunskap om hur alfacellerna fungerar, avslutar hon.

Text: Sara Liedholm
Bild: Yang De Marinins

Senast uppdaterad: 2017-09-14
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)