Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Efter sju år avstannar angreppet på insulincellerna

Publicerad 2018-06-20

Den snabba nedgången av insulinproduktion efter debuten av typ 1 diabetes pågår i ganska precis sju år. Därefter stabiliseras nivån och de insulinproducerande betaceller som då har överlevt immunsystemets attack förblir intakta och utsöndrar insulin.

Det är forskare vid Exeter Medical School, Storbritannien, som har studerat vilket mönster nedgången av egen insulinproduktion har hos 1 diabetiker från sjukdomsdebut och flera år framåt i tiden.
Den metod forskarna använt är att analysera nivåerna av C-peptid i blodet vilket är ett indirekt mått på egen insulinutsöndring (se nedan).
Det mönster som framträdde var överraskande tydligt. Efter insjuknandet förlorade patienten årligen nästan 50 procent av den egna insulinproduktionen. Detta pågick i sju år, då stabiliserades nivåerna. Detta gällde för nästan samtliga 1 549 patienter i studien.

Produktiva betaceller
- Resultaten är riktigt intressanta. De visar att en person med typ 1 diabetes ännu efter sju år har produktiva betaceller. Vi vet inte varför det är så men det kan mycket väl vara att det finns en liten grupp celler som motstår immunförsvarets attack och överlever. Och om vi kan lära oss vad som gör de här cellerna så speciella kan det öppna sätt att behandla typ 1 diabetes, säger exeterforskaren Beverley Shields till Science Daily.

Gamla teorier ifrågasatta
De tidigare teorierna om att immunsystemet obevekligt dödar alla insulinproducerande celler vid typ 1 diabetes har alltmer ifrågasatts. Forskning har visat att en del patienter har en egen liten insulinproduktion efter lång tid med sjukdomen.
Ett exempel är den amerikanska studien,
SEARCH for Diabetes in Youth study, som kartlagt kvarvarande betacellsfunktion hos nästan 3 000 patienter i åldrarna från ett till 23 år. Där kunde man visa att så många som ungefär var tionde fortfarande efter fem år tillverkade insulin.
Detta är viktigt då blodsockret är lättare att kontrollera och risken för komplikationer senare i livet är lägre. Den egna lilla insulinproduktionen fungerar som en dämpare av kraftiga blodsockersvängningar eftersom betacellerna enbart arbetar vid behov. Om blodsockret stiger över det normala utsöndras insulin. Om det injicerade insulinet gör jobbet ”vilar” betacellen.

Superceller
- Nu, när vet vi att det finns en ”sju-årig switch” blir nästa fråga varför? Har den autoimmuna attacken avstannat eller är det en slags super-betaceller kvar som kan motstå attacken? Alla insikter som kan leda till att förklara fenomenet är värdefulla, konstatera Andrew Hattersley, professor vid Exeteruniversitetet och huvudförfattare till studien som är publicerad i tidskriften Diabetes Care.

Fotnot: Forskarna analyserar halten c-peptid i blodet som ett mått på kroppens egen insulinproduktion eftersom c-peptid utsöndras tillsammans med insulinet. Det insulin som diabetespatienter injicerar via injektioner eller insulinpump innehåller inte c-peptid.

Text: Tord Ajanki
Bild:
DigitalVision

Länk till en sammanfattning av undersökningen

Senast uppdaterad: 2018-06-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)