Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Endast varannan pensionär kontrollerar sitt blodtryck

Publicerad 2018-11-12

Blodtrycksmätning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Genomförs av Niki Modyr-Torshizi, leg. biomedicinsk analytiker. Högt blodtryck är en riskfaktor för stroke. Foto: Anna Molander för Hjärt-Lungfonden

Trots att högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom kontrollerar endast varannan pensionär sitt blodtryck regelbundet. Det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden, som nu uppmanar fler svenskar att testa blodtrycket för att möjliggöra tidig behandling och minska risken att dö i förtid.

– Högt blodtryck är en av de allvarligaste riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt. Om problemen identifieras tidigt kan man sänka sitt blodtryck genom att äta sunt, röra på sig och medicinera – därför är det oroväckande att endast varannan pensionär kontrollerar blodtrycket regelbundet, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
I takt med att blodkärlen stelnar ökar risken för högt blodtryck när man blir äldre – i åldersgruppen 65–84 år har nästan hälften av svenskarna högt blodtryck. Tillståndet är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom, men trots det är mörkertalet stort.

Kan rädda liv
En ny Sifoundersökning, genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, visar att endast 52 procent av landets pensionärer kontrollerar sitt blodtryck regelbundet. I hela befolkningen är motsvarande siffra 28 procent.
– Forskningen har resulterat i livsstilsråd och blodtryckssänkande mediciner som räddar liv, men om vi ska kunna förebygga hjärt-kärlsjukdom måste behandlingen komma alla till del. Dessutom behöver forskningen ökade resurser för att kunna utveckla nya, skräddarsydda läkemedelsbehandlingar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 21–27 september 2018. 1 000 svenskar svarade på frågan.

Frågor och svar om högt blodtryck

Hur vanligt är högt blodtryck?
En av fem har förhöjt blodtryck i Sverige och löper ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom, exempelvis stroke.
Hur vet jag att jag har högt blodtryck?
Högt blodtryck smyger sig oftast på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Därför är det viktigt för alla över 50 år att kontrollera blodtrycket en gång per år. Vanliga hälsokontroller inkluderar blodtrycksmätning. Att skaffa en egen blodtrycksmätare och göra egna mätningar är ett annat sätt att ha koll på sitt blodtryck. 

Vad är det som mäts?
Blodtrycket anges i två siffror till exempel 120 över 80. Den första siffran är övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. Den andra är undertrycket som visar när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Hur ser ett normalt blodtryck ut?
Vad som räknas som normalt respektive högt blodtryck kan variera under dygnet, från person till person och i olika åldrar. Den allmänt vedertagna gränsen för högt blodtryck i Sverige är 140/90 mmHg.

Källa: Pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden

Läs mer: Så förebygger du högt blodtryck (länk till Hjärt- lungfondens hemsida)

Senast uppdaterad: 2018-11-12
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)