Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Ett smart insulin ska kunna läsa av blodsockret

Publicerad 2015-03-25

Dagens insuliner arbetar oavsett om det behövs eller inte. De är blinda för blodsockerhalten och sänker den även om den är för låg. Därför svajar blodsockret, därför är insulindoseringen så svår.
Ett smartare insulin skulle bara arbeta när det behövs, annars vila. Flera forskningsprojekt arbetar med att utveckla smarta insuliner.

Verkar fungera på diabetessjuka möss.

Ett av dem finns på universitetet i University of Utah School of Medicine in Salt Lake City, USA, därifrån har forskare nyligen publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS, (Proccedings of the National Academy of Sciences).

Ännu långt kvar

De redovisar att de med goda resultat har passerat experiment med celler i provrör. Nu rapporterar de försök på möss vilka har en typ av diabetes som liknar människans typ 1 diabetes.
Förhoppningen är att de inom två till fem år ska kunna utföra de första testen på friska försökspersoner. Faller de väl ut väntar studier på små grupper av patienter och sedan på större grupper. Efter ett eventuellt godkännande av myndigheterna når de marknaden. Sådan är gången. Så det är ännu långt kvar.
En spruta, ett stick om dagen
Utah-forskarna kallar sitt (kanske blivande) smarta insulin för Ins-PBA-F. Det är ett vanligt långverkande insulin som kemiskt manipulerats så att det kan läsa av blodsockerhalten.

Enligt deras artikel är insulinet i viloläge när blodsockret är under en viss nivå. Stiger sockret aktiveras insulinet och sänker det åter till den önskade nivån.
Så kan insulinet hålla på upprepade gångar i upp till 14 timmar. Det vill säga inga för höga blodsockervärden och framför allt inga djupa blodsockerfall längre.
Det innebär, spekulerar forskarna, att det i princip skulle räcka med ett blodprovstest per dygn för att avgöra rätt dos insulin som ska injiceraa. Inga fler injektioner, inga upprepade fingerstick.

En nära perfekt sockerkontroll

- För närvarande finns det inga godkända insuliner som är lyhörda för sockerhalten i blodet. Utvecklandet av ett sådant insulin skulle innebära en större frihet för diabetespatienter, konstaterar Matthew Weber, ansvarig författare till den nu publicerade artikeln.
I en kommentar säger Karen Addington från Juvenile Diabetes Research Foundation i Storbritannien vilka är med och finansierar forskningen på Ins-PBA-F.
- Ett smart insulin skulle eliminera blodsockerfall, vilket många typ 1 diabetiker tycker mest illa om. Det skulle möjliggöra patienter att en nära perfekt blodsockerkontroll. Allt med en enda injektion per dag, eller till och med en per vecka. Det är riktigt spännande.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dreamstime

Länk till artikeln i den vetenskapliga tidskriften PNAS

Senast uppdaterad: 2015-03-25
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)