Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Farliga eller nyttiga

Publicerad 2018-06-18

Äggets roll i maten har länge varit och är fortfarande omtvistad. Kostråden skiljer sig markant åt mellan olika länder. Äggets kolesterol ökar risken för hjärt- kärlsjukdom, heter det. I synnerhet för diabetiker. I Sverige har bilden med tiden blivit mer nyanserad. Hjärt- lungfonden konstaterar att ”man inte behöver vara rädd för att äta måttligt med ägg”. Men vad är måttligt? Knappast de tolv eller ännu fler ägg i veckan under ett helt år, det vill säga drygt 600 ägg. Men det är precis vad australiska forskare har studerat.

Alla de 128 deltagarna i studien, vars huvudsyfte var att de skulle gå ned i vikt, hade antingen typ 2 diabetes eller ett förstadium till sjukdomen. Under i upp till ett år jämfördes storkonsumenterna som hade ätit fler än 600 ägg med de som åt två ägg eller ännu mindre i veckan.
Särskilt fokus låg på riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom, kolesterolnivåer i blodet, blodsockernivåer och blodtryck.
Resultatet – ingen säkerställd skillnad mellan de båda grupperna vad gäller de studerade riskfaktorerna. Det fanns heller ingen skillnad i hur mycket deltagarna gick ned i vikt.

Behöver inte minska konsumtionen
- Kostrådgivning skiljer sig åt i olika länder om hur många ägg man säkert kan äta för de här riskgrupperna. Vår studie visar att folk inte behöver begränsa äggkonsumtionen och de ingår i en hälsosam kost, säger Nick Fuller vid universitetets Boden institut i Sydney och tillägger.
- Ägg innehåller kolesterol och människor med typ 2 diabetes tenderar att ha höga nivåer av de skadliga LDL-kolesterolet men uppenbarligen har ägg liten effekt på kolesterolnivåerna i blodet.
I ägget finns proteiner och andra viktiga näringsämnen och kolesterolet i sig är nödvändigt för kroppens celler. När det gäller nivåerna i blodet har forskning visat att kroppen själv producerar kolesterol och att den produktionen sjunker när kolesterol tillförs via maten.
Det kan vara en av förklaringarna till de australiska forskarnas resultat som är publicerade i tidskriften
American Journal of Clinical Nutrition.

Text: Tord Ajanki
Bild: Wikimedia Commons

Länk till studien

Senast uppdaterad: 2018-06-18
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)