Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Fetmaoperation kan motverka diabetes

Publicerad 2017-11-17

För första gången är fler än hälften av svenskarna feta eller överviktiga, ett tillstånd som leder till ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt visar en ny svensk studie, som presenteras i Hjärt-Lungfondens årliga Hjärtrapport, att gastric bypass-operationer kan göra diabetespatienter friskare.

Magnus Sundbom.

– Den ökande övervikten i Sverige är alarmerande, inte minst på grund av risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Därför är det här forskningsframsteget väldigt glädjande – förhoppningsvis kan upptäckten förbättra livskvaliteten för tusentals som har diabetes och ge fler människor tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Stora regionala skillnader

Hälften av svenskarna är feta eller överviktiga, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Skillnaderna är dock stora i olika delar av landet. Minst andel feta och överviktiga har Stockholms län, där medelvärdet för 2013–2016 ligger på 44 procent, medan motsvarande siffra i Gävleborgs län är hela 58 procent.
Den som är överviktig löper ökad risk för typ 2-diabetes, vilket mer än fördubblar risken att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom. Nu visar en ny svensk forskningsstudie att gastric bypass-operationer kan hjälpa patienter som lider av typ 2-diabetes. Studien inkluderade 26 000 svenskar som genomgått kirurgisk behandling för övervikt, och visade att två tredjedelar av de patienter som åt diabetesläkemedel före operationen klarade sig utan medicin fem år senare.

Fler borde få möjlighet

– När man går ner i vikt räcker bukspottskörtelns produktion av insulin till för att kroppen ska sköta sig själv utan läkemedel. Det här är ett stort framsteg för de som har diabetes – vi rekommenderar att fler ska få möjlighet till gastric bypass-operation, säger Magnus Sundbom, professor på institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet och huvudansvarig för studien.
De senaste forskningsframstegen i kampen mot diabetes presenteras i Hjärtrapporten 2017, som ger en helhetsbild av hjärthälsan i Sverige. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdom, så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar. Årets rapport släpps den 15 november.

Källa: Pressmeddelande från Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)