Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Framtidens patienter ställer nya krav på vården

Publicerad 2017-07-04

Patienterna skriver sin egen journal och diagnosen ställs av en robot. Så kan det se ut i framtiden om digitaliseringens möjligheter tas tillvara.

Enligt regeringens vision ska Sverige bli bäst i världen på e-hälsa 2025, men hur når vi dit? Det var temat på ett seminarium arrangerat av e-hälsoföretaget Dips i Almedalen i Visby på måndagen. Medverkade gjorde Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms län landsting, Göran Stjernstedt, regeringens utredare av effektiv vård och Sara Riggare, forskare på Karolinska Institutet och patient med parkinson.
Att det brinner i knutarna om vi ska hinna i tid var alla eniga om. Likaså att vården måste styras om så att den utgår från patienten och patientens behov.

-    Hittills har nya lösningar mest handlat om vad vården tror att patienterna vill ha, säger Sara Riggare som vill se fler nya lösningar där patienterna själva är med och identifierar behoven.
- Patienterna kan, vill och vet mer än vad vården förväntar sig.

Göran Stjernlund är bekymrad.
-    Framtidens patient är mer rörlig. All information som finns om mig måste finnas tillgänglig var jag än är. I dag ”äger” vården ens hälsa och ohälsa. Borde man inte få ansvar för sin egen vård?

-    Patienterna är en drivkraft och en murbräcka, säger Daniel Forslund som tror att det måste till en stor attitydförändring inom vården och systemen runtomkring.
-    Det finns en massa påhittade hinder och folk som säger att ”det inte går” att förändra på grund av lagar och regler. Men det gäller att ändra attityden till att det går att ändra allting. Alla hukar för datainspektionen, men då måste man pröva frågorna och hur de stämmer överens med lagstiftarens avsikt. Jag tar gärna en rättsprövning.

Göran Stjernstedt tackade KRY för att de rört om i systemet. Han menar att det finns en oförmåga hos systemet själv att själv göra något.
-    Vi måste ha en förändring, vården måste öppna upp sig. Vi behöver arenor inom sjukvården är man kan pröva innovationer på ett säkert sätt.

Artificiell intelligens som talas det mycket om och en teknik som utifrån en stor mängd information kan göra bedömningar och även ställa diagnoser både snabbare och mer träffsäkert.
-    En läkare kan vara stressad och ha en dålig dag, men det kan inte tekniken säger Sara Riggare som tror att införandet av artificiell kommer att bidra till en mer likvärdig vård.
-    Det är klart att vi ska använda artificiell intelligens mycket mer än i dag. Frågan är hur vi integrerar det i våra system så att det gör rätt saker, säger Daniel Forslund som menar att man måste vända på frågeställningarna:
-    Man kan säga att det är oetiskt att försöka, men borde vi inte fråga oss om det är oetiskt att inte försöka. Är det inte oetiskt att inte erbjuda patienterna de senaste sätten?

Ett argument som ofta kommer upp är att användningen av patientdata skulle innebära en kränkning av integriteten.
-    Men det som är viktigt för mig behöver inte vara det för dig, säger Daniel Forslund. I dag är det lättare att donera en njure än att donera data om mig själv.

Text och bild: Sara Liedholm
Senast uppdaterad: 2017-07-04
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)