Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

”Gör hela hälso- och sjukvården till en forskningsplattform”

Publicerad 2017-07-04

- Inför en ruta i alla journaler där man kan kryssa i och man vill vara med i forskning. Om man bygger ihop alla informationssystem med patientjournalerna så blir varje besök uppföljnings- och forskningsbart. Det föreslår Anders Lönnberg, regeringens life science-samordnare.

Fredrik Löndahl, ordförande i Diabetesförbundet har ett annat förslag: anslut alla patienter till Nationella Diabetesregistret, NDR.
-    Patienterna vill känna sig uppdaterade om vad som händer och sker inom vården och forskningen. De vill bidra ekonomiskt och de vill delta praktiskt i forskningen, säger han.

Båda deltog i ett seminarium anordnat av Novo nordisk på måndagen med rubriken ”Vem bromsar den kliniska forskningen i Sverige?” Övriga medverkande var Håkan Billig ordförande för nationell samordning av kliniska studier, Sofia Rydegren Stale, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation och Björn Eliasson, forskare och överläkare Sahlgrenska akademin samt Maria Fagerquist från LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

-    Svensk forskning rankas högt och den akademiska forskningen ökar samtidigt som det finns en vilja att förlägga kliniska studier till Sverige. Det händer massor av bra saker säger Maria Fagerquist och nämner satsningar på biobanker och innovationsprogrammet Swelife. Företagen har viljan men ändå brådskar det…

Vilka är då problemen? Panelen radade upp följande:

  • Tid!
  • Tydliga verksamhetsmål som går att utvärdera
  • Avsaknad av incitament
  • Meriteringssystem
  • Otrygga anställningar
  • Täta skott mellan klinik och forskning
  • Pengar

-    Det är skitdyrt att forska, säger Björn Eliasson som förslår att man efter ROT- och RUT-avdrag skulle införa FUT-avdrag.
Han vill också ta bort overheadkostnader på forskning och frigöra pengar till att exempelvis avlöna personal. Dessutom är han kritisk till att stora satsningar är samlade till geografiska områden.
-    Bor alla smarta i Solna?

Håkan Billig tycker vi ska samverka mer och jämför med forskningsanläggningar som ESS och MAX 4:
-    Där går man samman och bygger forskningsplattformarmen konkurrerar sedan om forskningsprojekten.
-    Samverka betyder inte att man ska ha verk tillsammans utan att man har uppgifter att utföra, säger Anders Lönnberg.

Text och bild: Sara Liedholm

Senast uppdaterad: 2017-07-04
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)