Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Hälsofördelar av fetmakirurgi ännu efter tolv år

Publicerad 2017-10-11

Enligt en rapport från forskare vid Intermountain Healthcare, Salt Lake City i USA, som i tolv år följt människor med grav övervikt som genomgått fetmakirurgi, kvarstår hälsofördelarna för många ännu tolv år efter ingreppet.

För de opererade var den genomsnittliga viktminskningen mer än en fjärdedel mindre den kroppsvikt de hade före ingreppet. Resultaten har jämförts med en grupp lika gravt överviktiga personer som inte har genomgått en operation. Den första sammanställningen gjordes efter två år, den andra efter sex år och nu publiceras uppföljningen efter tolv år.

Stora individuella skillnader

I den ingick 1 156 individer, 418 av dem hade fetmaopererats (gastric by pass). Bland de icke-opererade var den genomsnittliga viktminskningen i genomsnitt enbart någon enstaka procent.
Två år efter operationen var bland de opererade viktminskningen i genomsnitt 35 procent jämfört med vikten före ingreppet. Sex år efter operationen låg siffran på 28 procent.
- Det faktum att det efter ytterligare sex år, vid 12-årsuppföljningen, var ett nästan lika bra resultat, 26,9 procent, viktminskning överraskade oss, säger en av forskarna, Ted Adams till Medical News Today.
Det var stor skillnad mellan hur de olika personerna gick i ned i vikt men drygt nio av tio hade minskat i vikt med mer än tio procent.

Hälften fortsatt diabetesfria

Viktminskningen var inte den enda hälsofördelen för de opererade. För de deltagare som hade typ 2 diabetes hade två år efter operatonen 75 procent blivit av med sitt höga blodsocker och behövde ingen behandling för diabetes. Vid sex-årsuppföljningen var 62 procent diabetesfria och tolv år efter ingreppet fler än varannan, 51 procent.
Ted Adams menar att resultaten är uppmuntrande eftersom övervikt och typ 2 diabetes, ofta går hand i hand, kraftigt ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar och för tidig död.
Flera andra faktorer påverkade hjärt- kärlhälsan positivt, till exempel bättre profil på blodfetterna och lägra blodtryck.

Sämst resultat bland insulinbehanlade

Från resultaten kan man utläsa att de som före ingreppet hade en mild typ 2 diabetes och inte behövde ta anti-diabetiska läkemedel hade de största hälsovinsterna när det gäller sockerkontrollen.
Bland de patienter med typ 2 diabetes som behandlades med enbart insulin eller i kombination med annan diabetesbehandling hade enbart en av 19 blivit kvitt sin typ 2 diabetes.
Bland de som tolv år efter operationen fortfarande var diabetiker var behovet av anti-diabetiska läkemedel i regel lägre.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dreamstime

Länk till artikeln som har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicne

Senast uppdaterad: 2017-10-11
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)