Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Höga blodsocker farliga för fostret

Publicerad 2009-03-13

En ny undersökning ger starkt stöd åt rådet till diabeteskvinnor som planerar att skaffa barn att de ska hårdsatsa på ett så normalt blodsocker som möjligt redan innan de blir gravida. Risken att barnet föds missbildat ökar markant ju högre blodsockret är.

De danska forskarna som hade tillgång till blodsockervärdet (HbA1c, ett värde på den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste åtta veckorna) hos drygt 900 kvinnor vid den period de blev gravida har studerat sockernivåns betydelse för risken för medfödda missbildningar hos barnet eller att det dör under sen graviditet eller under den första veckan efter förlossningen.

Starkt samband

Risken för komplikationer hos det nyfödda barnet ökade när HbA1c var över 6,9 procent vid tiden när graviditeten startade och risken tenderade att gradvis bli allt större med ökande blodsockernivåer.
Bland de kvinnor som hade ett HbA1c över 10,4 procent var risken att få ett barn med missbildningar 16 procent.

Betydande framtida handikapp

Totalt 71 barn föddes med allvarliga skador eller sjukdomar. 45 av dem hade missbildningar, av vilka 23 klassades som grava, det vill säga barnen kommer att få betydande framtida handikapp eller att missbildningarna krävde omfattande kirurgiska ingrepp.
31 barn dog efter den 24 graviditetsveckan eller under den första veckan efter förlossningen, fem av dem hade missbildningar.

Större risk vid diabetes

Att risken för komplikationer vid förlossningen är större när kvinnan har diabetes är välkänt. Tills för bara några decennier sedan avrådde man ibland kvinnliga diabetiker från att skaffa barn. Idag gör man inte det därför att man vet att risken för komplikationer är liten förutsatt att blodsockerkontrollen är bra under hela graviditeten.

Blodsockerkontrollen avgör

De svenska rekommendationerna till diabetessjuka kvinnor är att deras graviditet ska vara planerad och att HbA1c då helst ska ligga under eller lika med 6,0 procent och fortsätta att vara lågt under hela graviditeten. Sannolikt påverkar inte enstaka höga eller låga blodsockervärden fostret på ett negativt sätt.
Den nu redovisade danska undersökningen, som är den hittills största där HbA1c var känt redan när graviditeten startade, ger starkt stöd för rekommendationen.

Text: Tord Ajanki
Bild: Imagebroker, I Love Images

Länk till undersökningen i tidskriften Diabetes Care

Senast uppdaterad: 2009-04-21
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)