LUDC

Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?

Utskriftsvänlig version

Publicerad 2017-07-07

Till originalsidan
Flash is required!

Missade du seminariet om den virtuella diabetesmottagning och hur artificiell intelligens kan göra diabetesvården bättre och mer kostnadseffektiv? Här kan du se det i efterhand.

Varje dag dör fem personer som direkt följd av diabetes i Sverige. Sjukdomen kostar samhället 16 miljarder kronor om året och dessa kostnader fortsätter stiga i takt med att antalet diabetespatienter ökar och trycket på sjukvården blir större. Vi behöver nya lösningar som tar bort de flaskhalsar som uppstår i den traditionella kontakten mellan patienter och vårdgivare. Vi behöver också bättre vägledning bland alla nya och effektiva, men dyra, läkemedelklasser som får kostnaderna att skena.

Enligt regeringens vision ska Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur når vi dit? Under seminariet presenterar vi två aktuella e-hälsoprojekt: en virtuell diabetesmottagning och ett kliniskt beslutsstöd baserat på artificiell intelligens. Därefter följer ett panelsamtal om hur vi bäst tar tillvara goda lösningar och ser till att de implementeras och bli av värde för sjukvården.

Medverkande:

Johan Assarsson, vd, Inera
Niklas Eklöf, digital strateg, eHälsomyndigheten
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund
Anders Åkesson, regionråd, (MP) Region Skåne och SKL
Mia Qvarnström, patient och diabetessköterska
Janeth Leksell, forskare, Uppsala universitet
Johan Fischier, diabetessköterska, Akademiska sjukhuset
Elin Åshuvud, patient
Damon Tojjar, forskare, Lunds universitets Diabetescentrum
Mattias Jönsson, verksamhetschef, Capio Citykliniken Malmö

Göran Hägglund, Moderator

Senast uppdaterad: 2017-07-07
Webbansvarig:  Redaktionen


diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)