Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

I var fjärde sjukhussäng vårdades en diabetespatient

Publicerad 2017-09-11

Det är känt att diabetiker oftare läggs in på sjukhus men det finns få uppgifter på hur mycket vanligare det är. Resultaten från en tysk undersökning visar att 22 procent av de inlagda patienterna har diabetes och att ytterligare 24 procent har ett förstadium till typ 2 diabetes, så kallad prediabetes.
Forskarna menar att screening för diabetes av alla patienter äldre än 50 år vore en bra åtgärd.

I Tyskland har ungefär tio procent av befolkningen diabetes. Att 22 procent av de inlagda på sjukhus hade diabetes innebär att det är drygt dubbelt så många med sjukdomen jämfört med befolkningen i övrigt.
Kartläggningen, som har utförts av forskare av the German Center for Diabetes Research (DZD) och Helmholtz Zentrum, avslöjar oroväckande höga siffror.
- Enbart på vårt sjukhus i Tübingen skulle vi årligen upptäcka minst 13 000 patienter som behöver behandling för sitt höga blodsocker, säger Andreas Fritsche, en av forskarna som utfört kartläggningen.
Kartläggningen pågick i fyra veckor och omfattade 3 733 vuxna patienter. För att klassificeras som diabetiker skulle HbA1c-värdet (långtidsvärdet på blodsockernivån) vara 6,5 procent eller högre. Prediabetes definierades som ett HbA1c-värde mellan 5,7 och 6,4 procent.

Stannade längre på sjukhuset

Jämfört med de andra patienterna stannade diabetespatienterna också i genomsnitt en och en halv dag längre på sjukhuset.
Även risken för att drabbas av någon komplikation vid behandlingen av de olika sjukdomar patienten vårdades för var högre för diabetikerna. Var fjärde, 24 procent, av någon komplikation. Motsvarande siffra för de andra inlagda var 15 procent.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dreamstime

Undersökningen är publicerad i tidskriften Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes.

Senast uppdaterad: 2017-09-11
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)