Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Immunsystemet likställer skräpmat med infektioner

Publicerad 2018-01-29

Immunsystemets snabba svar på västerländsk skräpmat liknar hur det reagerar på en bakteriell infektion. På längre sikt gör den skadliga kosten immunsystemet överkänsligt och reagerar med skadliga inflammationer. Dessutom blir förändringarna bestående även om kostvanorna blir hälsosammare.

Det ska påpekas att fynden i den här undersökningen enbart kommer från försök på möss. Men att de publiceras i den ansedda tidskriften Cell av forskare från universitetet i Bonn, Tyskland, ger resultaten vetenskaplig tyngd. Fortsatt forskning kan visa hur tillämpbara de nya rönen är på människa.
Långvarig inflammation kan bidra till uppkomsten av typ 2 diabetes, åderförfettning av blodkärlen, högt blodtryck, övervikt och vissa cancerformer.
Västerländsk mat definieras som en kost med hög andel mättat fett och ”tomma” kolhydrater vilka ofta finns i skräpmat, kosten har också en låg andel av färsk frukt och grönsaker, av fullkorn, fågel och fisk-skaldjur.

Kraftig inlammation

Forskarna gav möss en kaloririk kost med mycket fett, lite fibrer och snabbmat. Efter bara en månad visade mössen en rad tecken som liknar det som händer vid en kraftig inflammation efter en infektion.
- Den ohälsosamma dieten ledde till en oväntad ökning av antalet av vissa celler i immunsystemet, framför allt granulocyter och monocyter, säger Anette Christ, en av forskarna i gruppen, till Medical News Today.

Förändrat genuttryck

I nästa steg undersökte forskargruppen vad som låg bakom den oväntade förändringen och fann när de jämförde med möss som hade fått en mer normal kost med spannmål att många gener i benmärgen, där immunsystemets celler bildats, hade förändrat sitt uttryck.
Många av de generna är inblandade ett förstärkt svar från det medfödda immunsystemet. Det är den del av vårt immunförsvar som både snabbt och brett reagerar på en infektion. I ett senare skede aktiveras det specifika, adaptiva, immunsystemet som utvecklar ett mer precist försvar mot den pågående infektionen. Det är också i det adaptiva immunsystemet antikroppar bildas vilket ger ett framtida skydd mot infektioner av samma slag, i många fall ett flera år långt skydd, i vissa fall ett livslångt skydd.

Hälsosam diet återställde inte genuttrycket

När mössen som hade ätit skräpmat åter fick en mer normal kost under fyra veckor klingande inflammationen i deras kroppar av. Men många av de inflammationsgener som hade aktiverats av skräpmaten fortsatte att vara aktiva.
- Det är helt nyligen som det har upptäckts att det medfödda immunsystemet har ett slags minne. Vi tror att det är det som ligger bakom våra iakttagelser, säger Eicke Latz, ledare för Instituet för Innate Immunity, vid universitetet i Bonn och tillägger.
- Systemet hamnar efter en infektion i ett slags alarmläge så att det kan reagera snabbare när det kommer en infektion av samma slag.
Forskarna identifierade även ett protein (NLRP3), en slags sensor i immunsystemet, som upplever skräpmat som något sjukdomsframkallande (patogen) och därför triggar inflammationssvaret.
När möss fick en kost som helt saknade NLRP3-proteinet utvecklade de inte ett inflammatoriskt svar på skräpmat.
Frågan om vilken bäring de tyska forskarnas fynd har för människor och vad deras det kan leda till kan enbart kommande forskning besvara.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dreamstime (mus) och Wikiemedia Commons (pizza)

Länk till den vetenskapliga artikeln I tidskriften Cell

Senast uppdaterad: 2018-01-29
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)