Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Innovationspris till diabetesforskare

Publicerad 2018-05-21

file:http://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=DDhqTYkWtYw
Linus Svärm, Damon Tojjar och Jasmin Tojjar.

Årets vinnare av ära och 100 000 kr i Medtech4Health Innovation Award är Lunds universitet Diabetescentrum, Region Skåne, patientföreningar och andra grupper som under Damon Tojjars ledning tagit fram EASY diabetes – AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling.

Juryns motivering:
"I ett brett samarbete mellan akademi, klinik och patientföreningar har ett beslutsstöd för vården tagits fram som ger stor patientnytta för en kronisk och växande diagnos. Med hjälp av AI och patientdata tas en individanpassad behandlingsplan fram för diabetiker. Detta ger trygghet för patienten och avlastar vårdpersonalen. Systemet är väl utvärderat och implementerat i ett antal kliniker."

Medtech4Health Innovation Award lyfter fram grupper som arbetar med att införa innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Bakom priset står det Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Priset delas ut första gången 2017 i samband med branschorganisationen Swedish Medtechs årsmöteskonferens.

Årets prisutdelare var Hannie Lundgren, forskningschef i Region Skåne.

Källa: PressmeddelandeMedtech4Health.
Foto: Bosse Johansson

Senast uppdaterad: 2018-05-21
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)