Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Kaffetåren den bästa är ...

Publicerad 2017-12-22

”Av allt det goda, som man förtär, bland alla jordiska drycker, ju kaffetåren den bästa är.” Så heter det i visan och forskarna bakom den mycket stora studien där de sammanställt resultaten om kaffets hälsoeffekter skulle, om de förstod svenska, nicka instämmande.
Resultatet från fler än 200 tidigare studier om kaffe visar att den som dricker tre till fyra koppar om dagen jämfört med den som inte dricker kaffe minskar risken för dödlighet i hjärt- kärlsjukdom med 19 procent, risken att insjukna i typ 2 diabetes minskar med 30 procent.

Bakom den stora genomgången ligger forskare från universitetet i Southampton, Storbritannien, som har publicerat sina resultat i den mycket ansedda tidskriften British Medical Journal.
Inte bara risken för dödlighet i hjärt- kärlsjukdom och insjuknande i typ 2 diabetes minskar kraftigt. I det stora materialet gäller det också flera cancersjukdomar, bland dem cancer i lever och prostata. Till listan kan även läggas en mindre risk för demenssjukdom.
Eftersom merparten av studierna i sammanställningen är så kallade observationsstudier går det inte ange på vilket sätt kaffe har dessa hälsofrämjande effekter.

Efterlyser kontrollerade studier

Resultaten visar också att verkningarna av en högre konsumtion än tre, fyra koppar kaffe om dagen inte var skadligt men inte lika uttalat positiva.  Undantag från de goda effekterna är gravida, där ökade risken för missfall, att barnets föds med för låg kroppsvikt eller att barnet föds för tidigt.
Forskarna såg också att risken för frakturer var högre för kvinnor som drack tre till fyra koppar per dag. Det sambandet fanns inte för män.
Forskargruppen efterlyser kontrollerade studier för att söka ta reda på vilket sätt kaffe har alla de positive effekter som observationsstudierna pekar på.

Länk till artikeln i tidskriften British Medical Journal

Senast uppdaterad: 2017-12-22
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)