Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Kan åldrade insulinceller återfå sin ungdomliga funktion?

Publicerad 2018-04-19

Risken för typ 2-diabetes ökar med stigande ålder.
Kan det finnas ett sätt att föryngra gamla ö-celler och återställa deras forna förmåga att tillverka insulin?
I ett nytt projekt finansierat av Hjelt Foundations kommer forskaren Enming Zhang att studera de anti-diabetiska effekterna av GDF11, ett protein vars föryngrande egenskaper är omdiskuterade.

Enming Zhang.

GDF11 (Growth differentiation factor 11) har identifierats som en föryngrande faktor som kan motverka åldrande i muskler, hjärta och nervceller hos försöksdjur. 2014 beskrevs GDF11 som en livsförlängande faktor i ett par vetenskapliga publikationer baserade på resultaten av experiment gjorda på möss. Resultaten utsågs till ”årets vetenskapliga genombrott" av den vetenskapliga tidskriften Science. Senare studier har ifrågasatt dessa resultat, men ändå...
- Det pågår en debatt om GDF11 och om dess egenskaper motverkar åldrande eller tvärtom. Vad vi ska göra är att undersöka dess anti-diabetiska effekter, säger Enming Zhang.

Skyddar mot typ 2-diabetes?

Om GDF11 har en skyddande roll mot typ 2-diabetes är okänd.
- Syftet med vår studie är att hitta nya sätt att förhindra att öarna i bukspottkörteln, som innehåller de insulinproducerande cellerna, försämras med åldern. Vi tror att detta är en orsak till både försämrad insulinkänslighet och minskad förmåga att utsöndra insulin.

Kan det vara så att höga nivåer av GDF11 är bra och låga nivåer är dåliga?
- Vi skulle säga att låga nivåer är dåligt för blodsockerkontrollen, men vi vet inte om höga nivåer är bra. Som en del av detta projekt kommer vi att försöka lista ut hur man förbättrar GDF11-produktionen i en diabetisk djurmodell.

Återskapa funktionen
Preliminära data visar att genen som producerar GDF11 fungerar sämre i öar från personer med typ 2-diabetes.
- Vi ska undersöka om GDF11 kan omprogrammera och föryngra åldrade ö-celler eller andra målceller för insulin, och därigenom återskapa en serie cellfunktioner som exempelvis insulinsekretion, ämnesomsättning och insulinkänslighet.

Projektet är indelat i två delar. I första delen ska forskarna undersöka den föryngrande effekten av GDF11 på åldrade diabetiska ö-celler från människor och hos djur, och därefter avser de att undersöka signaleringsvägarna i den åldrade cellen när de stimulerar med de föryngrande substanserna GDF11.
- Vi hoppas att den här studien kommer att leda till att man kan använda GDF11 i framtida behandling av åldersrelaterad typ 2-diabetes, avslutar Enming Zhang.

Text: Sara Liedholm
Foto: Luan Cheng

Senast uppdaterad: 2018-04-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)