Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Kanel förbättrar sockeromsättningen

Publicerad 2009-04-01

En matsked kanel på gröten minskar insulinresistens och stimulerar tarmhormonet GLP-1. Kanel gör att kroppens sockeromsättning underlättas.

Läkaren Joanna Hlebowicz på Universitetssjukhuset MAS i Malmö har i sin forskning visat på kanelkryddans olika antidiabetiska egenskaper.
- Kanel är inget alternativ till nya läkemedel vid diabetes men kryddans effekter kan vara utgångspunkt för nya läkemedel, kommenterar Joanna Hlebowicz sin forskning.

Grötfrukost

I hennes undersökning deltog 15 friska yngre medelålders män och kvinnor vilka med en veckas mellanrum serverades en portion gröt till frukost. Till gröten fick de antingen ett gram, tre gram eller ingen kanel.

Socker, insulin och GLP-1

Före och efter frukosten följdes under två och en halv timme försökspersonernas blodsocker, insulinnivåer i blodet och halt av GLP-1. GLP-1 är ett hormon i tarmen som stimulerar frisättningen av insulin från betacellerna. Ett par nya läkemedel för typ 2 diabetes bygger på hormonets effekt.

Ökad insulinkänslighet

Provtagningarna visade att blodsockret hos försökspersonerna inte påverkades av om de hade ätit kanel eller inte. Däremot såg Joanna Hlebowicz en säkerställd sänkning av nivån insulin i blodet och en ökad mängd GLP-1. Effekten var större vid tre gram kanel än vid ett gram.

Joanna Hlebowicz.

- De lägre insulinnivåerna i blodet är ett tecken på att känsligheten för insulinet ökade ute i kroppsvävnaderna, det vill säga insulinresistensen minskade och betacellerna behövde inte arbeta lika hårt för att hålla blodsockret i schack, säger Joanna Hlebowicz.

Förbättrar sockeromsättningen

Två olika tillstånd ligger i regel bakom typ 2 diabetes. Det ena är insulinresistens. Det andra en försämrad förmåga att utsöndra insulin.
Kanel sänker graden av insulinresistensen men också den andra svagheten i ämnesomsättningen, den försämrade insulinutsöndringen, påverkas positivt av kryddan.
- Ja, eftersom halten av GLP-1, som stimulerar insulinutsöndringen, ökade så är det så, säger Joanna Hlebowicz.

Större effekt vid diabetes

Anledningen till att blodsockret inte påverkades av kanel är att det försökspersoner var friska.
- Hade det varit patienter med typ 2 diabetes skulle effekterna blivit större, konstaterar Joanna Hlebowicz och hänvisar till en undersökning från Pakistan där tablettbehandlade patienter med typ 2 diabetes som åt kanel 40 dagar i rad fick sänkta blodsockervärden. Dessutom påverkades deras blodfetter på ett positivt sätt.

Mer än normal kosthållning

Också andra studier har visat att den dubbla dosen kanel, sex gram, har blodsockersänkande effekt.
- Sex gram är mycket, det är mer än vad man får i sig vid normal kosthållning. Att vi nu visat att tre gram ger ett lägre insulinsvar och stimulerar GLP-1 är väldigt positivt, menar Joanna Hlebowicz.

Kan inte rekommenderas

Ett problem med de vanligaste kanelsorterna är att de innehåller ämnet kumarin som i höga doser är giftigt för levern.
- Ja, därför kan vi inte rekommendera människor att börja äta mycket kanel. Livsmedelsverket varnar också för det, säger Joanna Hlebowicz.

Ceylonkanel och diabetes

Det finns andra, mindre vanliga, kanelsorter som innehåller mycket mindre kumarin. Ett exempel är ceylonkanel (Cinnamomum zeylandicum).
- Vi ska testa ceylonkanel och vi planerar också att undersöka kryddans effekter på personer som har typ 2 diabetes. På sikt kanske detta leder till nya sätt att behandla typ 2 diabetes, säger Joanna Hlebowicz.

Text: Tord Ajanki

Undersökningen är publicerad i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition

Senast uppdaterad: 2009-05-14
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)