Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Light-läsk ökar risken för stroke och demens

Publicerad 2017-05-19

Antagligen dricker diabetiker mer läsk med konstgjort sötningsmedel, ”diet”, ”zero” och liknande sorter för att slippa de stora mängder socker som finns i de traditionella läskedryckerna. Men kanske det ändå inte är en så bra idé. Enligt en studie i tidskriften Stroke ökar dietdryckerna påtagligt risken för såväl stroke som demens.

Forskarna, som arbetar på universitetet i Boston, USA, är noga med att påpeka att de enbart har sett ett samband mellan hög konsumtion av light-läsk och stroke/demens i en så kallad observationsstudie. För att undersöka bakomliggande mekanismer bakom sambandet krävs en annan sorts forskning.
- Att dricka minst en konstgjort sötad läsk om dagen var associerat med nästan tre gånger högre risk för stroke och demens jämfört med att dricka mindre är en i veckan. Vi har visat på ett samband men kan inte säga något om orsaken, säger Matthew Pase, neurolog och en av de som utfört studien.

Låg- respektive högkonsumenter

Forskarna kartlade nästan 3 000 deltagare som var äldre än 45 år och nästan 1 500 som var äldre än 60 år och deras konsumtion av light-läsk under flera år. Beroende på hur mycket konstgjort sötad läsk de drack delades de in i två grupper, de som drack minst en läsk om dagen och de som drack mindre än en läsk i veckan.
Därefter registrerades det antal som drabbats av stroke, 97 personer, respektive demens, 81 personer.

Ett tydligt samband

Efter att ha justerat för ålder, kön, utbildning (för utvärdering av demens), matvanor, fysisk aktivitet och rökning, framträdde ett tydligt samband. För såväl stroke som demens hade storkonsumenterna av light-läsk en nästan tre gånger högre risk att drabbas.
- Enligt vår kännedom är vår studie den första som kan visa på ett sådant här samband. Det är ett viktigt och intressant samband som måste undersökas i andra studier, konstaterar Matthew Pase.

Fotnot: I undersökningen gjordes ingen skillnad mellan olika typer av konstgjorda sötningsmedel.

Text: Tord Ajanki
Bild: free images

Länk till undersökning som publicerats i tidskriften Stroke

Senast uppdaterad: 2017-05-19
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)