Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Manipulerade mjölksyrabakterier läker sår snabbare

Publicerad 2018-02-16

Forskare vid Uppsala universitet och SLU har hittat ett helt nytt sätt att läka sår snabbare. Teknologin bygger på mjölksyrabakterier som producerar det terapeutiska proteinet direkt i såren.

Behandling av stora och kroniska sår är ett område som idag drar enorma resurser då effektiv teknik som ökar sårläkning saknas. Istället begränsas behandlingen till rengöring och omläggning av sår, samt antibiotika mot sårinfektioner.
Många har försökt hitta lösningar på sårproblematiken, men inte lyckats. Forskarna i Uppsala har med hjälp av bioteknik transformerat mjölksyrebakterier så att de kan producera sårläkande proteiner direkt i såret. Och är först i världen med sin teknologi för accelererad sårläkning.
– Vi har utvecklat en läkemedelskandidat, en nästa generations biologiskt läkemedel och kan nu visa fantastiskt fina resultat på accelererad sårläkning hos möss, säger Mia Phillipson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, avdelningen för integrativ fysiologi, Uppsala universitet.

Mia Phillipson.

Mjölksyran sänker pH:t i såret

Accelerationen av läkningsprocessen bygger på förändringar i mikromiljön i såret som ändrar beteendet och funktionen av specifika immunceller. Med den utvecklade tekniken kan forskarna öka nivån av en chemokin, CXCL12 under tillräckligt lång tid för att få effekt – både genom lokal kontinuerlig produktion direkt i såret, men också av att mjölksyran från bakterierna sänker pH:t och därmed hämmar nedbrytningen.
– Chemokinen CXCL12 är ett protein som uppregleras vid skada för att locka dit och instruera immunceller att påbörja sårläkningen. Genom att öka nivån CXCL12 ytterligare, rekryteras fler och mer specialiserade immunceller till såret och driver läkningsprocessen snabbare, säger Mia Phillipson.

Studier på grisar

Den starka effekten på sårläkning bevisas i friska möss och även i två experimentella modeller av diabetes och i en modell med dålig blodcirkulation i benen samt i en modell med human hud där ytliga sår görs innan behandling.
– Vi såg tydliga skillnader på kompositionen av immunceller i såret och dessutom började immuncellerna producera TGFß som ökar sårläkningen tidigare och i högre koncentrationer.
– Behandlingen var lokal i såret utan att påverka resten av kroppen. Det här är oerhört spännande medicinskt, vi har en teknologi som fungerar och förstår mekanismen, hur det fungerar i sår. Nu väntar studier i en grismodell, säger Mia Phillipson.

Fler sår med äldre befolkning

Effektiv teknik för att accelerera sårläkning finns inte inom vården idag. De substanser som ligger i sena kliniska prövningar är traditionella, proteinbaserade biologiska läkemedel i gruppen tillväxtfaktorer, men det har varit svårt att få dem tillräckligt effektiva, samtidigt som behandlingen blir väldigt kostsam. Med åldrande population, förekomst av kroniska sjukdomar som diabetes samt spridning av antibiotikaresistens kan en behandling som får såren att läka snabbare göra stor skillnad, menar forskarna.

Källa: Pressmeddelande från Uppsala universitet
Bild: Uppsala universitet

Länk till artikeln i tidskriften PNAS

Senast uppdaterad: 2018-02-16
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)