Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Medeonstipendiet till Peter Spégel

Publicerad 2018-10-12

Peter Spégel, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum, får årets Medeonstipendium på 50 000 kronor. Priset delas ut under Världsdiabetesdagen i Skåne på Malmö Live den 10 november då man även kan höra Peter Spégel presentera sin forskning: ”Bland molekyler och metaboliter – nya insikter i ämnesomsättningens mysterier”.

Peter Spegel.

Läs mer: Han studerar ämnesomsättningens molekylära pussel

Motiveringen lyder:
”Peter Spégels forskning har frambringat grundläggande kunskap om insöndring av insulin och det viktiga tarmhormonet GLP-1. Han är en mycket skicklig metabol forskare som undersöker hur födoämnen omsätts inuti celler, men också i kroppen som helhet. Genom kliniska studier har han kunnat visa skillnader mellan olika varianter av typ 2-diabetes. Peters forskning lägger grunden för skräddarsydd behandling av diabetes, anpassad till individen. I framtiden kommer Peter fokusera på att identifiera metabola ämnen som skyddar mot uppkomst av komplikationer till diabetes, något som är av stor samhällsekonomisk betydelse, men framför allt minskar det mänskliga lidandet.”
Priset delas ut av Medeon i samverkan med SEB.

En folksjukdom
Diabetes är en folksjukdom, som ökar i hela världen. I Sverige drabbas ungefär fyra procent av befolkningen. Att allt fler lever längre och att antalet överviktiga har ökat, är faktorer som spelar in, liksom ärftlighet, miljö och livsstil. De allra flesta diabetiker, omkring 90 procent, har typ 2 diabetes, också kallad åldersdiabetes, den andra stora diabetessjukdomen är diabetes typ 1, som kräver dagliga insulininjektioner.

Världsdiabetesdagen 10/11
Priset delas ut under Världsdiabetesdagen som uppmärksammas lördagen den 10 november med ett evenemang för allmänheten på Malmö Live. Då ger Peter Spégel även en föreläsning om sin forskning.
Dagen arrangeras av Medeon i samverkan med Lunds universitets Diabetescentrum, Diabetesföreningen i Skåne län och Diabetes Samverkan Sverige, DSS.

Hela programmet finns på: https://vddskane.com

Fakta /Medeon

Medeon Science Park & Inkubator är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där större delen av Skandinaviens life science-företag finns. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).
Mer information finns på www.medeon.se

Senast uppdaterad: 2018-10-12
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)