Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

När matvalet är i obalans med behovet

Publicerad 2010-10-06

Bananflugan är ett populärt studieobjekt bland forskarna.

Bananflugorna gör det, vi gör det, till och med växterna gör det – vi väljer med automatik den sorts näringsämne vi har brist på. Detta under förutsättning att regleringen inte är i olag vilket den är hos många. Därför blir vi tjocka och sjuka.

Det är amerikanska forskare som har studerat en molekylär signalväg hos bananflugor, en signalväg alla levande organismer har gemensamt. Att balansen av näringsupptag upprätthålls är livsavgörande för alla organismers tillväxt, förökning och överlevnad.

Samma signalväg

Bananflugor är populära studieobjekt och har använts i mer än hundra år i biologisk grundforskning. Orsakerna är flera, de är lätta att föda upp, lätta att studera och förökar sig snabbt. Och, de delar den molekylära signalväg med människor som de amerikanska forskarna från Buck Institute I Novato, Kalifornien har utfört.

Socker eller jäst

I den nu publicerade studien var frågan som skulle besvaras hur en organism väljer vad den ska äta, valet stod mellan protein eller kolhydrater.
Bananflugorna fick under tre dagar antingen en föda som hade brist på socker, vilket är deras huvudsakliga källa till kolhydrater, eller jäst, deras huvudsakliga källa till protein. På den fjärde dagen kunde flugorna välja vad de ville äta och det jämförde forskarna med hur stor del socker respektive jäst de åt i normala fall.

Flugan håller balansen

Precis enligt den hypotes forskarna hade ställt åt flugorna mer av det födoämne de hade haft brist på de tre föregående dagarna.
”Våra experiment visar att D.melanogaste (bananflugan) har förmåga att välja vilken föda den ska äta för att upprätthålla en riktig näringsbalans.” skriver forskargruppen.

Kopplingar till diabetes

De kunde också visa att nivåerna av ett nyckelprotein i en signalväg som är målet för det immunhämmande läkemedlet Rapamune (används vid transplantationer) är inblandat i flugornas matval. Samma signalväg har också visat sig spela en roll i utvecklingen av diabetes, åldrande och cancer.
Även halterna av signalsubstansen serotonin påverkade flugornas val mellan protein eller kolhydrater. Serotonin, som finns rikligt i hjärnan och tarmen, reglerar humör, aptit och sömn. Många läkemedel vid olika sjukdomstillstånd har till syfte att påverka serotinnivåerna.

Folk och flugor använder samma molekylära signalväg när de väljer föda.

Återställa jämvikten

- Val av födoämne spelar en nyckelroll för risken att drabbas av övervikt och typ 2 diabetes. Våra experiment kan på sikt leda till behandlingar som korrigerar obalanser i matvalet, säger huvudförfattare av undersökningen Pankaj Kapahi till Science Dialy.
Han exemplifierar med möjliga behandlingar av människor som har hög genetisk risk för diabetes och övervikt.
- Vi skulle då kunna återställa ämnesomsättningen till det normala hos människor som till exempel känner ett sug efter socker och kolhydrater fast de i själva verket har för hög konsumtion, säger Pankaj Kapahi.

Text: Tord Ajanki
Bild: Jun Mu och Dimitry Chernbrov, Dreamstime

Undersökningen är publicerad i tidskriften Current Biology

Senast uppdaterad: 2010-10-06
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)