Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Nordisk konferens i Malmö om framtidens precisionsmedicin

Publicerad 2017-12-04

Under två dagar med start måndag den 4 december samlas nordiska forskare i Malmö för att diskutera framtida utmaningar inom precisionsmedicin, ett forskningsfält där diagnos och behandling utgår från individens genetiska och biologiska förutsättningar. Fokus ligger på stora svenska folksjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, cancer och psykiatriska diagnoser.

Paul Franks, professor och initiativtagare till mötet.

– Mötets mål är att föra samman nordiska aktörer inom precisionsmedicin, säger professor Paul Franks vid Lunds universitets som står som värd för mötet. Förutom forskningsrön kommer vi också att diskutera de juridiska och politiska hindren som finns för att utveckla forskningen kring precisionsmedicin.

Individuella behandlingsmetoder
Om vikten av ny forskning inom sitt eget specialområde, diabetes, säger Paul Franks:

– Globalt har var tolfte människa diabetes och sjukdomen innebär enorma sociala, ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. Etablerade behandlingsmetoder är ibland verkningslösa för många drabbade då deras individuella biologiska profil sätter ner mottagligheten. Utmaningen ligger i att upptäcka och beskriva dessa faktorer och använda kunskapen till individuellt anpassade behandlingsmetoder.

Ny infrastruktur
En av föreläsarna är Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid
Karolinska institutet och projektledare för GMS, Genomic Medicine Sweden.
– GMS syftar till att bygga en ny typ av infrastruktur inom svensk hälso- och sjukvård för att kunna implementera ny teknik och möjliggöra precisionsmedicin, säger han. Diagnostik ska vara jämlik oavsett regional tillhörighet och rätt behandling ska ges till rätt patient.
Målet är också att bygga en nationell databas, som även blir en viktig  forskningsresurs, och att bilda regionala centra för genomisk medicin.
– Vi är i en uppstartsfas för GMS och intresset och gensvaret har varit stort. Vi hoppas kunna starta pilotprojekt inom ärftliga sjukdomar och cancer och på sikt hitta nya arbetssätt där akademi, sjukvård och industri kan samverka nationellt. Mötet i Malmö ger möjlighet att diskutera nordiska samverkansvinster och hur vi på sikt kan dela både data och kunskaper.

Fakta/ A Nordic initiative for precision medicine

Symposiet i Malmö den 4-5 december är det fjärde i ordningen och anordnas av Lunds universitets Diabetescentrum.

För mer information:

Senast uppdaterad: 2017-12-04
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)