Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Nu släpps "closed loop" i USA

Publicerad 2017-03-24

Closed loop är en sk hybrid som kopplar ihop blodsockermätaren med insulinpumpen, men man får fortfarande dosera i samband med måltid.

Closed loop, ett tekniskt hjälpmedel som kopplar ihop blodsockermätare med insulinpump för patienter med typ 1-diabetes, kommer ut på den amerikanska marknaden till sommaren. Och redan i slutet av april kommer den att skrivas ut till patienter i USA.

En som länge bevakat den tekniska utvecklingen är Anders Frid, diabetesläkare på Skånes universitetssjukhus. Han menar att closed loop-systemet dramatiskt kan förbättra livskvaliteten för merparten av alla med typ 1-diabetes och minimera de följdsjukdomar som kostar samhället många miljarder varje år.
-    För den enskilde är för låga blodsockervärden, sk hypoglykemier, den största omedelbara plågan. Utan behandling leder det till medvetslöshet och i värsta fall döden. Hypoglykemier utgör en stor psykologisk påfrestning och kan vara en ständig källa till rädsla och oro. Med den nya tekniken får man en jämnare blodsockernivå som i sin tur innebär minskad risk för följdsjukdomar och senkomplikationer.

MiniMed 670G som tillverkas av Medtronic är en så kallad hybrid, dvs det är inte ett helt slutet system. Den kontinuerliga blodsockermätaren är kopplad till en insulinpump som i ”auto”-läge automatiskt tillför basalinsulin som håller blodsockret i balans. I samband med måltid måste man dock själv mata in uppgifter om kolhydrater och blodsockervärde.
Tekniken fick redan i höstas godkänt av FDA, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndighet, men har hittills inte varit tillgänglig för patienterna.
Nu meddelar Medtronics att patienter som sedan tidigare haft deras produkter medverkar i ett program där de erbjuds att få byta till closed loop-systemet.
-    Först ut under våren 2017 är utvalda kliniker och patienter, där Medtronic i ett sk ”Customer Training Program” validerar utbildning- och träningsmaterialen för systemet, säger Jacob Smeds affärsområdeschef Medtronic Diabetes.

När kommer tekniken till Sverige?
-    I dagsläget vet vi inte exakt när MiniMed 670G förväntas vara tillgänglig i Sverige. Men det som krävs innan den blir tillgänglig är CE-märkning i EU, vilket vi förväntar oss under sommaren 2017. Sedan behövs översättning av instruktionsmanual, utbildning- och träningsmaterial, start av produktion av pumpar anpassade för EU samt att systemet inkluderas i de upphandlingar inom diabetes som finns för varje landsting, säger Jacob Smeds.

Vem kommer att få ta del av den nya tekniken?
-    Vilka patienter som först kommer få tillgång till denna revolutionerande teknologi är något som det beslutas om i samråd mellan patienten och dennes behandlande diabetesteam.
En stor internationell studie med över tusen deltagare ska starta till hösten. Eventuellt kan även svenska patienter komma att ingå i studien.
Någon prislapp har tekniken ännu inte fått.

Text: Sara Liedholm
Bild: Medtronic (MiniMed 670G och illustrationen)

Senast uppdaterad: 2017-03-27
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)