Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Ny insamlingsstiftelse sätter fokus på diabetes

Publicerad 2017-10-06

Diabetes är den snabbast växande sjukdomen i världen. På en mansålder har diabetes typ 2 gått från att vara en relativt ovanlig sjukdom som drabbade äldre till en folksjukdom med insjuknande i allt yngre åldrar. I insamlingsstiftelsen Forget Foundations första insamlingskampanj går alla insamlade medel till forskning och utveckling av ett läkemedel mot diabetes typ 2.

Artisten Hasse Andersson och Albert Salehi.

Forget Foundation kommer framåt att driva flera olika insamlingar samtidigt, kopplade till specifika projekt. Insamlingskampanjen Forget Diabetes är stiftelsens första projekt och genomförs till förmån för forskning och utveckling av ett läkemedel som ska bromsa utvecklingen av diabetes typ 2. Människor med hög risk att utveckla diabetes typ 2 på grund av familjehistorik och livsstilsfaktorer ska därigenom kunna undvika sjukdomen. Forskningsprojektet bedrivs vid Lunds Universitets Diabetes Center under ledning av Albert Salehi, forskare och docent i farmakologi.

Förhindra utvecklingen av diabetes

- I tidiga studier har vi visat att en nyutvecklad substans förhindrar utvecklingen av diabetes. Nu vill vi gå vidare och utveckla den som ett läkemedel som förhindrar utbrott av diabetes typ 2 hos individer med förstadium till diabetes eller för behandling av patienter i det tidiga stadiet av diabetes typ 2. På lång sikt, syftar behandlingen till att förhindra de livshotande komplikationerna av diabetes, som hjärt- och njursjukdomar samt stroke, säger Albert Salehi.

Hundra kronor in – hundra kronor ut

Forget Foundation ska främja vetenskaplig forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet och/eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det skapar värden för människors hälsa och bättre liv, berättar Christer Paulsson, verksamhetschef för Forget Foundation..
- Stiftelsen verkar på ett nytt sätt - tillsammans, prestigelöst och transparent. Det innebär att vi samverkar med forskargrupper, organisationer, andra stiftelser, företag och enskilda personer. Allt för att nå snabba resultat.
Alla insamlade medel går vidare till de ändamål stiftelsen stödjer. Ett hundra kronor in till stiftelsen blir också ett hundra kronor ut från stiftelsen till ett definierat insamlingsprojekt. Stiftelsens administrativa och övriga kostnader täcks av bidrag från samarbetspartners som vill vara med och göra gott.

Hasse Andersson är ambassadör

Diabetes typ 2 är en av våra vanligaste folksjukdomar. Idag har cirka fyra procent av befolkningen sjukdomen och antalet kommer sannolikt att öka de närmaste åren. Man räknar med att över en miljon människor i Sverige bär på arvsanlag för att utveckla diabetes typ 2.
Artisten Hasse Andersson är insamlingens ambassadör. Hasse har levt med diabetes typ 2 i runt 30 år och tar sprutor regelbundet.
- Det händer väldigt mycket inom diabetesforskningen och det finns mycket vi kan göra för att få in pengar så att så många som möjligt kan få del av forskningsresultaten. Jag ser mycket positivt på framtiden och hoppas att lösningen på diabetesfrågan inte är långt borta.

Källa: Pressmeddelande från Forget Foundation
Bild: Forget Foundation

Senast uppdaterad: 2017-10-06
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)