Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Nya rön om ämnesomsättning och plack kan lyfta hjärt-kärlforskning

Publicerad 2018-04-18

Ny forskning från Lunds universitet visar att inflammerade, instabila åderförkalkningsplack har en ämnesomsättning som särskiljer dem från stabila plack. Resultaten visar också på likheter mellan ämnesomsättningen i instabila plack och cancerceller.
I kommande forskning ska det därför undersökas om cancerläkemedel kan vara intressanta även vid hjärt-kärlsjukdom.

Ett bortopererat plack.

Aterosklerotiska plack (s.k. åderförkalkningsplack) byggs upp över lång tid i kroppens blodkärlsväggar. Brustna plack kan genom proppbildning ge upphov till livshotande sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.
Nu presenterar forskare från Lunds universitet för första gången resultat som visar att instabila placks metabolism (ämnesomsättning) verkar vara omprogrammerad på samma sätt som i vita blodceller som orsakar inflammation. Resultaten antyder att behandling med läkemedel som motverkar omprogrammering av metabolismen kan vara ett nytt behandlingskoncept för inflammationen i plack som ligger bakom  hjärt-kärlsjukdom.

Större sockerupptag

- Den omprogrammerade ämnesomsättning vi har hittat i farliga plack återfinns även i cancerceller. På samma sätt som ämnesomsättningen i cancerceller är omprogrammerad för att bland annat snabbt kunna spjälka socker, tycks de farliga plackens sockerupptag vara större än hos stabila plack, förklarar Harry Björkbacka, docent i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.
Skillnaden i ämnesomsättning mellan instabila och stabila plack tyder på att hjärt-kärlsjukdom på samma sätt som cancerceller kan begränsas genom behandling med läkemedel som angriper ämnesomsättningen. Nästa steg för forskarna bakom studien är bland annat att försöka fastställa detta samband.

Bättre diagnostik

Forskningsstudien innehåller även en intressant ansats till förbättrad diagnostik av plack.
- Upptäckten att farliga plack till skillnad från stabila plack har en omprogrammerad metabolism öppnar för nya möjligheter att identifiera de farliga placken. Det sker genom att visualisera upptag av näringsämnen specifika för den omprogrammerade metabolismen med hjälp av en PET-kamera, säger Harry Björkbacka.
I nuläget saknas precisa metoder för att identifiera och effektivt behandla farliga plack som kan leda till hjärt-kärlsjukdom. Plackens storlek och placering kan till viss del upptäckas med hjälp av ultraljudsundersökning. I de fall de bedöms utgöra fara krävs ett ingrepp för införande av stent alternativt avlägsnande av placket.
Harry Björkbacka och hans kolleger planerar i fortsatta studier att undersöka exakt vilka celler i placken som omprogrammerar sin ämnesomsättning. De ska även kartlägga fler detaljer kring hur ämnesomsättningen ser ut i farliga plack.
I studien analyserades plack från 159 patienter vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Placken ingår i en plackbiobank med drygt 900 plack som möjliggör unik forskning på orsakerna till hjärt-kärlsjukdom.

Text: Björn Martinsson, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Skånes universitetssjukhus

Fotnot:
PET=Position Emission Tomography, en modern medicinsk avbildningsmetod som med hjälp av datorstöd kan återge ämnesupptag i kroppens olika organ och därmed avslöja t.ex. en cancertumör.

Länk till artikeln i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal.

Senast uppdaterad: 2018-04-18
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)