Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Nydebuterad typ 1 diabetes lika vanlig hos vuxna som hos barn

Publicerad 2017-12-18

Ett blodprov ger rätt diagnos.

Allt fler rapporter påvisar hur felaktig benämningen barn- och ungdomsdiabetes är. Den senaste kommer från universitetet i Exeter, Storbritannien, där forskarna har använt prover på blod, urin och saliv från en halv miljon medborgare vars hälsostatus följts i mer än 60 år.

Den stora kartläggningen visar att mer än 40 procent av alla typ 1 diabetiker insjuknar efter 30-årsdagen.
- Textböcker om diabetes och läkare säger att typ 1 diabetes är en sjukdom man får som barn men vår studie visar att det är lika vanligt att insjukna någon annan gång under livet. När vi följde upp resultaten visade det sig att ungefär 50 procent av alla typ 1 diabetiker i början av sjukdomen var feldiagnosticerade som typ 2 diabetiker. Detta är ett bra bevis på att typ 1 inte betraktas som en sjukdom som kan debutera i vuxen ålder, säger Richard Oram vid universitetet i Exeter till nättidningen DiabetesPro SmartBrief.

Farligt fördröjd behandling

Tidigare forskning har visat att bland de som felaktigt fick diagnosen typ 2 diabetes dröjde det i genomsnitt ett år innan vården insåg misstaget och insulinbehandling inleddes.
- Underlåtenhet att känna igen att det är typ 1 diabetes och inte typ 2 och ge rätt behandling kan vara farligt för patienten då blodsockret snabbt kan bli väldigt högt, kommenterar Anders Hattersley vid Exeteruniversitetet.

Ett enkelt blodprov ger rätt diagnos

Både typ 1 och typ 2 diabetes har den gemensamma nämnaren att blodsockret är för högt. Skillnaden mellan de båda sjukdomarna är orsaken och den är lätt att undersöka. Vid typ 1 diabetes (och LADA) finns det autoantikroppar i blodet, det vill säga det är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem angriper och dödar de insulinbildande betacellerna.
Vid typ 2 diabetes finns det inga autoantikroppar, orsaken är i stället en komplikation av försämrad utsöndring av insulin och ett motstånd mot insulinet i kroppens vävnader. Båda sjukdomarna ger mer eller mindre uttalad insulinbrist.

Text: Tord Ajanki
Bild: Image DJ

Fotnot: De finns även andra, mer ovanliga, former av diabetes, till exempel MODY.
Läs mer på diabetesportalen.se

Undersöknigen är publicerad I tidskriften the Lancet Diabetes and Endocrinology

Senast uppdaterad: 2017-12-18
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)