Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Oralt insulin senarelägger diagnos hos en del

Publicerad 2017-09-01

Går det att motverka processen mot ett insjuknande i typ 1 diabetes genom att äta insulin? Svaret, enligt en ny studie är - kanske, men bara för en del.

Tanken är att en kapsel insulinkristaller om dagen ska vänja kroppens immunförsvar med insulin. Då ska de insulinproducerande betacellerna går fria från det angrepp som leder till autoimmun diabetes. Tankegången är densamma som vid desensibilisering vid allergi, ett långsamt upptrappande av det ämne som utlöser allergin.
Det handlar följaktligen inte om insulinets blodsockersänkande effekt, vilket insulin via munnen helt saknar. Det är därför diabetespatienter måste injicera insulin.

Autoantikropparna signalerar risken

Resultaten från den nu aktuella studien, TrialNet Oral Insulin Trial, som presenterades på American Diabetes Associations kongress i juni 2017, bygger på undersökningar av 560 individer med förstadium till typ 1 diabetes, det vill säga de har två eller flera autoantikroppar.
- Då är risken 50-procent att insjukna i typ 1 diabetes inom fem år. Och det spelar ingen roll i vilken ålder man är, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning på Lunds universitets Diabetescenter och en av forskarna i studien.
Autoantikroppar är ett tecken på att kroppens eget immunförsvar har börjat angripa de insulinbildande betacellerna. Ju fler antikroppar desto större risk att insjukna i autoimmun diabetes.

Insulin eller placebo

Deltagarna i den nu avslutade studien delades slumpmässigt in i en grupp som fick äta 7,5 milligram insulin dagligen och en annan placebo, en kapsel utan aktivt innehåll.
De delades också in i olika grupper beroende på vilket mönster de hade på de olika autoantikropparna.
Uppföljningstiden var åtta år och frågan som skulle besvaras var vilka som insjuknade i autoimmun och vilka som inte gjorde det.

Alla insjuknar inte på samma sätt

De första resultaten visade ingen skillnad mellan aktiv behandling och placebo. De var när forskarna analyserade grupperna var för sig som de såg en skillnad.
- I en grupp, 55 personer, med samma antikroppsmönster vilka också hade en sämre insulinutsöndring än de andra vilket innebär att de snabbare borde insjukna i autoimmun diabetes kunde vi se en två och ett halvt år lång fördröjning av diabetesdiagnosen. Alltså, vi kunde vi påverka processen med oralt insulin, säger diabetesforskaren Carla J. Greenbaum, på Benaroya Research Institute i Seattle när hon presenterade resultaten på ADA:s kongress och tillägger.
- Våra resultat stödjer antagandet att inte alla insjuknar i autoimmun diabetes på samma sätt och det kan öppna möjligheten att utveckla specifika metoder att bromsa eller helt stoppa sjukdomsprocessen. Vi kommer definitivt att följa upp resultaten med nya studier.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dropbox

Senast uppdaterad: 2017-09-01
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)