Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Rödbetsjuice kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom

Publicerad 2017-10-23

Blodtrycksmätning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Genomförs av Niki Modyr-Torshizi, leg. biomedicinsk analytiker. Högt blodtryck är en riskfaktor för stroke. bild: Anna Molander för Hjärt-Lungfonden

Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare tilldelas docent Mattias Carlström. Han får sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för att undersöka rödbetans möjligheter att minska risken för diabetes, njursvikt och hjärt-kärlsjukdom.

Mattias Carlström. Bild: Privat

– Hjärt-Lungfondens anslag ger oss möjlighet att gå vidare med forskning som kan få avgörande betydelse. Hjärt- och njursjukdomar leder till stort lidande, och vi hoppas att läkare i framtiden ska kunna hjälpa de som drabbas genom att föreskriva rätt kost, säger Mattias Carlström, docent i fysiologi vid Karolinska institutet.
Det finns ett samband mellan högt blodtryck, typ 2-diabetes och njursvikt, och mycket talar för att kopplingen kan bero på så kallad oxidativ stress, det vill säga starkt reaktionsbenägna syreföreningar som skadar celler och organ, i kroppens små blodkärl. Mattias Carlströms tes är att tillståndet kan avhjälpas med tillskott av nitrat – ett ämne som förekommer naturligt i bland annat spenat, rödbetor och ruccola.

Kan komma att ersätta läkemedel
I en klinisk studie kommer patienter med hjärt- och njursjukdom eller diabetes att dricka rödbetsjuice två gånger per dag. Carlströms forskargrupp mäter därefter bland annat hur dieten påverkar blodtryck, njurfunktion och insulinkänslighet. Om studien faller väl ut kan det innebära att rödbetsjuice läggs till som behandling, eller rent av ersätter läkemedel som både är kostsamma och kan ge biverkningar.
– Svenskarnas ökade stöd till hjärtforskningen hjälper oss att bidra till allt fler livräddande studier. Om Mattias Carlströms projekt är framgångsrikt innebär det inte bara nya behandlingsmetoder – det kan dessutom hjälpa människor att minska risken för några av våra största folksjukdomar genom att äta sunt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Prisutdelning
Mattias Carlström tar emot anslaget från Prins Daniel vid en prisutdelning som äger rum torsdag den 28 september kl. 12:30 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38. Syftet med Prins Daniels forskningsanslag är att underlätta för yngre forskare att nå avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde. Anslaget är på sex miljoner kronor som fördelas över tre år och delas ut till forskare yngre än 40 år.

Fakta – 5 nitratrika livsmedel:


 • Rödbetor
 • Spenat
 • Bladsallat
 • Fänkål
 • Grönkål


Fakta om hjärt-kärlsjukdom 2017:

 • I Sverige lever 1,9 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom, som också är den vanligaste dödsorsaken idag.
 • Över 30 000 invånare dör varje år av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. År 2015 var siffran 32 000.
 • De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.
 • Närmare en halv miljon svenskar (450 000) lider av diabetes. Dessa löper två till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt.
 • En av fem har förhöjt blodtryck i Sverige och löper ökad risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser, exempelvis stroke.
 • Riskfaktorer som stillasittande, övervikt och diabetes ökar dramatiskt och riskerar att öka dödstalen i hjärt-kärlsjukdom. Mer resurser till forskningen och bättre livsstilsråd krävs för att vända utvecklingen.
 • Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom minskat med en fjärdedel på tio år.
 • Hjärt-Lungfonden får ansökningar från forskare för cirka 1,8 miljarder varje år. 16 procent av summan kunde beviljas 2016.

Källa: Pressmeddelande från Hjärt-lungfonden

Senast uppdaterad: 2017-10-23
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)