Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Samma HbA1c fast på nytt sätt

Publicerad 2010-08-30

Ett nytt sätt att ange långtidsvärdet för blodsockret, HbA1c, införs från och med första september. Ett HbA1c på 6,0 procent med det gamla värdet blir med det nya 52 mmol/mol.

Orsakerna till bytet är flera, metoden är mer tillförlitlig, det nya värdet är inte lika lätt att förväxla med värdet på enskilda blodsockerprov och i och med bytet kommer samma måttenhet att gälla i alla länder.

Socker fastnar på blodkropparna

Både den gamla och den nya metoden bygger på att sockret i blodet fastnar på de röda blodkropparna. Ju mer socker desto mer fastnar. En röd blodkropp lever i sex till åtta veckor och genom att mäta hur mycket socker som har fastnat får man ett mått på hur den generella sockernivån varit under perioden.
Det nya systemet innebär ingen skillnad jämfört med det gamla när det gäller själva provtagningen.

Gamla värdet   Nya värdet
i procent            i mmol/mol
4                       31
6                       52
8                       73
10                     94
12                     115


Individuell målsättning

Normalt HbA1c för en person som inte har diabetes är om man är under 50 år mellan 27 och 42 mmol/mol. Lite högre för den som är äldre än 50 år, mellan 31 och 46 mmol/mol.
För diabetiker är den gamla målsättningen som tidigare ett HbA1c under 52 mmol/mol. Tilläggas ska att den individuella målsättningen kan variera på grund av andra faktorer.
För att underlätta övergången kommer såväl de nya som de gamla HbA1c-värdet att användas i provsvaren fram till årsskiftet 2010/2011.

Senast uppdaterad: 2010-08-30
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)