LUDC

"Sjukdomarna berör så många"

Utskriftsvänlig version

Publicerad 2018-02-05

Till originalsidan
En av de som tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness Grant på 200 000 kronor var Andreas Edsfeldt vid Lunds Universitet.

Andreas Edsfeldt är en av fem som tilldelats forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness Grant på 200 000 kronor för sitt projekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair."

Varför började du forska?

En starkt bidragande orsak till att jag började forska är en inre vilja att förstå. När jag läste om olika sjukdomar under läkarutbildningen insåg jag hur mycket det finns kvar att undersöka/upptäcka och förstå. Forskning är väldigt utmanande/motiverande och man har alltid en förhoppning om att forskningen skall kunna leda till nya framsteg och komma människor till nytta. Att min forskning riktar sig mot just diabetes och hjärtkärlsjukdom beror på att båda sjukdomarna berör så många och finns i de flesta människors närhet. Det känns väldigt viktigt att vi lär oss mer om hur dessa sjukdomar utvecklas och hur diabetes påverkar kärlväggen för att vi ska kunna hjälpa i tid och förebygga komplikationer. Berätta om ditt forskningsprojekt som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige

Projektet bygger på att studera åderförkalkningsplack (inlagring av fett, celler och proteiner i kärlväggen) hos patienter med eller utan typ 2 diabetes för att förstå varför individer med diabetes utvecklar mer åderförkalkning och varför individer med diabetes har högre risk att drabbas av komplikationer (såsom hjärtinfarkt och stroke) till följd av åderförkalkning. 
Hypotesen bygger på en tidigare studie där vi påvisade tecken till en nedsatt förmåga att läka och reparera kärlväggen vid diabetes som skulle kunna förklara en ökad risk att drabbas komplikationer till åderförkalkning. Med nya metoder är målet nu att kartlägga bakomliggande orsaker på en djupare nivå och hitta förklaringen till varför kärlväggens läkningsförmåga är nedsatt.

Vad är målet med projektet?

Mitt stora mål och förhoppning är att förstå de bakomliggande biologiska orsakerna som gör att individer med diabetes har så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Genom att lära oss sjukdomen kan vi också förhoppningsvis finna nya behandlingar och förhindra allvarliga komplikationer till följd av diabetesorsakad åderförkalkning som leder till för tidig död eller nedsatt livskvalitet.

Text: Ann Fogelberg

Foto: Erik Lindblad

Fotnot: Texten har tidigare publicerats på www.diabeteswellness.se

Fakta/Junior Diabetes Wellness Grant anslag på vardera 200 000 kronor tilldelades:
- Dr Evelina Vågesjö, Uppsala Universitet, "Mechanisms in skin wound healing in non-diabetic and diabetic conditions and the effect of wound treatment with chemokines"
- Dr Oskar Skog, Uppsala Universitet, "Characterization of the diabetic pancreas to unravel the pathogenesis and etiology of type 1 diabetes"
- Dr Mototsugu Nagao, Lunds Universitet, "CD36 as a therapeutic target to improve beta cell function in type 2 diabetes"
- Dr Abdul Waheed Khan, Karolinska Institutet, "Role of acetyltransferase GCN5 in endothelial oxidative stress in diabetes"
- Dr Andreas Edsfeldt, Lunds Universitet, "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair."

Senast uppdaterad: 2018-02-06
Webbansvarig:  Redaktionen


diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)