Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Skånska bebisar i ny studie för att förhindra typ 1-diabetes

Publicerad 2018-10-08

Kan insulin som intas i små doser via maten redan under småbarnsåren vänja immunsystemet vid insulin och därmed fördröja - eller förhindra - typ 1-diabetes?

I POInT, en studie som startar i Skåne i höst, hoppas forskarna finna svaret.

Helena Elding Larsson, ansvarig för studien i Skåne.

Nyfödda barn i Skåne med hög risk att drabbas av autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) kan delta i studien. De skånska barnen är tillsammans med barn i Tyskland, England, Polen och Belgien del av en stor satsning på att förhindra autoimmun diabetes (typ 1-diabetes). Barn som i screening visat sig ha hög risk att drabbas av sjukdomen, genom att de bär på särskilda riskgener, har tio procents risk att utveckla multipla autoantikroppar (se faktaruta) före sex års ålder, vilket kan jämföras med drygt en halv procent i resten av befolkningen. I Sverige startade screeningen i somras och ska pågå i fem år.

Via maten
Studien går under namnet POInT (Primary Oral Insulin Trial/Primär oral insulinterapi) och leds av Region Skåne  i samarbete med Lunds universitet. Syftet är att undersöka om det går att vänja immunsystemet vid insulin genom att man ger barnet insulin via maten, ungefär som vid immunosensibilisering vid allergier då man utsätts för små doser av det ämne man är allergisk mot. Oralt insulin har i tidigare studier visat sig ha mycket hög säkerhet.
-    Det har inte visat några biverkningar. Insulinet ska påverka immunsystemets celler i munhålan t ex i tonsillerna. På så sätt hoppas vi kunna förhindra att barnen får en autoimmun reaktion mot sitt eget insulin, säger Helena Elding Larsson, docent vid Lunds universitet, barnläkare på Skånes universitetssjukhus och den som är ansvarig för studien i Skåne.

Så går studien till
Hälften av barnen i studien kommer att få oralt insulin och den andra hälften placebo. Från fyra till sju månaders ålder till dess att de fyller tre år kommer barnen att få en dos om dagen. Insulinet (eller placebo) kommer i små kapslar som öppnas och innehållet blandas i mat. Det är ett luktfritt, smakfritt pulver som intas i små smakportioner. Dosen som ges är beprövad och har i tidigare studier inte visat någon effekt på blodets glukosnivåer (blodsocker).
Deltagarna i studien kommer att följas med regelbundna besök där barnen bland annat kommer att lämna blodprov.

Fakta / Om autoimmun typ 1-diabetes


Autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) tillhör gruppen autoimmuna sjukdomar som innebär att immunsystemet går till angrepp mot kroppens egna celler. Vid autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) är det betacellerna i bukspottkörteln som tillverkar insulin som förstörs. En person som drabbas måste därför själv tillföra insulin resten av livet. Ett tecken på att angreppet på betacellerna har börjat är förekomsten av en eller flera (multipla) autoantikroppar mot protein som finns i betacellerna. Barnet kan då drabbas av diabetes inom ett till två år, men det kan även ta längre tid.

Fakta om POInT

POInT är en prövarinitierad randomiserad kontrollstudie med stöd av the Technical University Munich /Helmholtz Center Munich, Germany och finansierad av den amerikanska stiftelsen The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust.
 

Fakta / Om screeningen (Astr1d)


Astr1d är en screeningstudie som omfattar nyfödda i Sverige. Screeningen avser att identifiera barn med en ökad risk för autoimmun diabetes (typ 1-diabetes). Screeningprovet tas på blodet i navelsträngen och är både riskfritt och smärtfritt. Sammanlagt beräknar man i Skåne screena ca 50.000 barn. Prover kan också sparas för att i framtiden utgöra en resurs för forskning. Screeningen finansieras av en amerikansk stiftelse, The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable trust.

Mer information: https://www.gppad.org

Sara Liedholm

Senast uppdaterad: 2018-10-08
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)