Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Solen minskar risken för diabetes

Publicerad 2017-12-08

Det finns ett tydligt samband mellan brist på sol och förekomsten av diabetes. Men förklaringen till varför vilar fortfarande på forskningens skuggsida.

Att undvika solen är ungefär lika farligt som att röka. Det visar en studie som bland andra Mona Landin-Olsson, adjungerad professor vid Lunds universitet och diabetesläkare vid Skånes universitetssjukhus, gjort. Hon och kollegor tittade på enkätsvaren från 30 000 sydsvenska kvinnor och jämförde deras solvanor med förekomsten av bland annat diabetes.
– Det vi kunde se var att bland kvinnor som solat mycket hittade vi betydligt färre fall av diabetes och vice versa. Sambandet var tydligt, säger Mona Landin-Olsson.
Låga nivåer av D-vitamin vid diabetes
Gemensamt för både typ 1- och typ 2-diabetes samt hjärt-kärlsjukdom är att man hittar låga nivåer av D-vitamin i blodet, ett ämne som huvudsakligen skapas när solens strålar träffar vår hud.

Vanligare i norr

Det finns andra observationer som talar för samband mellan solexponering och diabetes. Här, i relativt solfattiga Norden, har vi betydligt mer typ 1-diabetes än i länder som ligger närmare ekvatorn. Till och med inom Sverige är det skillnad, där norr har fler diabetesfall än söder. Andra studier har visat att fler barn insjuknar i typ 1-diabetes under vinterhalvåret.
– Samtidigt, berättar Mona Landin-Olsson, har det gjorts försök att behandla individer som är på väg att utveckla diabetes med D-vitamin – utan effekt.
– Det får oss att undra, är vitaminet kanske bara en markör och finns det i så fall andra positiva effekter med solandet som vi helt enkelt inte känner till?

Text: Axel Jönsson
Bild: Dreamstime

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-12-08
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)