Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Svenska barn har den bästa sockerkontrollen

Publicerad 2018-05-18

En internationell jämförelse visar att svenska barn står sig väl i konkurrensen med sju andra jämförbara länder. Så bra att Sverige har de lägsta genomsnittliga långtidsvärdet (HbA1c) för blodsocker och de minsta variationerna mellan olika diabeteskliniker finns i Sverige.

Det är ett forskarteam som med hjälp av patientregister omfattande nästan 65 000 barn med typ 1 diabetes från 528 olika diabeteskliniker i Tyskland, Österrike, England, Wales, USA, Sverige, Danmark och Norge. I jämförelsen togs hänsyn till barnens ålder, hur länge de hade haft diabetes, kön och etniskt ursprung.

Oönskat resultat av ojämlik vård
Att jämföra sockervärden och variationen för hela länder kan vara missvisande, behandlingen på en klinik kan vara bättre på en annan. Men att Sverige har de minsta variationerna av HbA1c-värden tar forskarna som intäkt att vården är jämlik. I vart fall mer jämlik än i de andra länderna.
- I vissa studier har det rapporterats stora skillnader i sockerkontollen för olika kliniker. En del av dessa skillnader kan bero på skillnader i patienterna sammansättning men andra skillnader kan vara ett oönskat resultat av att vården i inte är jämlik, säger Dimitrios Charalampopoulos, vid universitetet College London.

Skandinavien i topp
Det lägsta HbA1c hade Sverige, 59
mmol/mol och tillsammans med Norge och Danmark också de minsta variationerna mellan olika kliniker. I Tyskland och Österrike var det genomsnittliga HbA1c-värdet 61-62 mmol/mol men där var det klart större variationer mellan olika centra.
Utifrån insamlade data kan forskarna dra slutsatsen att de kliniker som hade större variationer i regel också hade högre genomsnittsvärden.

Text: Tord Ajanki
Bild: Wikiemedia Commons,  
InPhonic Customer Service

Senast uppdaterad: 2018-05-18
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)