Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Syraförgiftning drabbar också typ 2 diabetiker

Publicerad 2008-08-12

Syraförgiftning är ett livshotande tillstånd.

Syraförgiftning är livshotande och kräver intensivvård på sjukhus. Tillståndet har tidigare framför allt förknippats med typ 1 diabetes men nu visar en svensk undersökning att också typ 2 diabetiker drabbas.

Syraförgiftning, ketoacidos, beror på en så grav insulinbrist att blodsockerkontrollen helt spårar ur. Bristen på insulin gör att en stor mängd ketonkroppar frisätts till blodet. pH-värdet sjunker och blodet blir surt. Kroppen kan inte längre använda kolhydrater som bränsle utan börjar istället bränna sitt eget fett.

Farligt tillstånd

Om inte behandling på intensivvårdsavdelning sätts in snabbt är syraförgiftning livshotande. Utlösande faktorer kan vara svårare infektioner med hög feber då insulinbehovet dramatisk ökar. Också annan svår fysisk stress kan ligga bakom, till exempel vid en hjärtinfarkt eller en stroke. Ännu en orsak är om en insulinbehandlad diabetiker av någon anledning slutar ta sitt insulin.

Motsäger gammal uppfattning

Syraförgiftning är ovanligt och har tidigare framför allt satts i samband med typ 1 diabetes men nu har forskare vid Lundberglaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg kartlagt hur vanlig syraförgiftning är vid de olika diabetesformerna och om symtomen skiljer sig åt beroende på om det är vid typ 1 eller typ 2 diabetes. Deras kartläggning motsäger den tidigare uppfattningen.

Var fjärde tidigare odiagnostiserad

Bland de 284 vuxna typ 1 diabetiker och 4 041 vuxna typ 2 diabetiker som ingick i den fyråriga kartläggningen drabbades 25 av syraförgiftning, 15 män och tio kvinnor. 19 av dem hade sedan tidigare diagnosen diabetes, sex fick den i samband med syraförgiftningen.
De båda diabetesformerna hade likvärdig grad av höga blodsockervärden men typ 1 diabetikerna hade gravare störningar i blodets surhetsgrad.

Oväntat många typ 2 diabetiker

32 procent, åtta patienter, hade typ 2 diabetes, hälften av dem fick sin diabetesdiagnos i samband med syraförgiftningen.
"Vår kartläggning visar att så mycket som en tredjedel av alla fall av syraförgiftning kan hänföras till typ 2 diabetes." skriver forskarna.

Även bland européer

Det är sedan flera år känt att ketoacidos förekommer vid typ 2 diabetes hos andra befolkningsgrupper, framför allt afrikaner och afro-amerikaner, men inte alls i samma utsträckning hos vita européer. Sjukdomen har fått en särskild benämning "ketosbenägen typ 2 diabetes."
Den nu genomförda svenska kartläggningen är den första som visar att ketoacidos också är vanligt vid typ 2 diabetes i en svensk befolkning.

Text: Tord Ajanki

Kartläggningen är publicerad i tidskriften Diabetic Medicine

 

 

 

Senast uppdaterad: 2008-10-28
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)